Asiakasraadilta opas äänestämiseen

12.11.2018

Kehitysvammaisilla henkilöillä on äänioikeus, jos muut asiaan liittyvät ehdot täyttyvät. Kaikki eivät kuitenkaan osaa äänestää tai pääse äänestyspaikalle. Etevan Asiakasraati selvitteli asiaa. Tuloksena on selkokielinen opas Äänestäminen vaaleissa.

Aloitteesta oppaaksi

Etevan asiakasraati sai viime vaalien jälkeen aloitteen selvittää äänestämistä. Aloitteen tekijä oli liian myöhään huomannut, että vaalipäivänä voi äänestää vain kotikunnassa. Henkilön asuinkunta on muualla, eikä pääsyä kotikuntaan ollut vaalipäivänä.  

Asiakasraati selvitteli asiaa useassa kokouksessaan. Ratkaisu aloitteen tekijän ongelmaan olisi ollut äänestäminen ennakkoon, mikä onnistuu kaikissa kunnissa.

Asiakasraadin selvittelyn tuloksena syntyi pieni selkokielinen opas, jossa kerrotaan erilaisista vaaleista ja äänestämisestä. Tässä linkki oppaaseen, joka aukeaa uuteen ikkunaan pdf-tiedostona. 

© 2012 Eteva Käyttöehdot