Asiakkaat arvostavat Etevan palveluja

9.2.2016

Eteva sai käyttäjäasiakkailta hyvät arviot palveluistaan Etevan itäisellä alueella. Kysely tehtiin viime vuoden lopulla. Tänä vuonna kysely tehdään Etevan keskisellä alueella ja vuonna 2017 läntisellä. 

Etevan itäisen alueen kysely

Käyttäjäasiakaskysely tehtiin viime vuonna Etevan itäisellä alueella. Kyselyyn vastasi 166 Etevan palveluja käyttävää asiakasta, joista 126 vastasi päiväaikaiseen toimintaan ja 40 asumiseen liittyen.

Vastaajien keski-ikä oli 37 vuotta ja heistä 64 % miehiä. 80 % vastasi kyselyyn itse, 17 % osin itse ja osin ohjaajan avustamana ja 3 % vastaukset ovat havainnoinnin tuloksia.

Henkilökuntaa arvostetaan

Asiakkaat kokivat, että henkilökunta ottaa huomioon heidän toiveensa (89%) ja kohtelee heitä ystävällisesti (96%).

Myös keskinäinen kommunikointi toimii, 87% asiakkaista ymmärtää mitä henkilökunta sanoo ja 90% kokee henkilökunnan ymmärtävän heitä.

81% asiakkaista oli sitä mieltä, että henkilökunnalla on riittävästi aikaa keskustella heidän kanssaan. 

Eteva koettiin turvalliseksi. 96 % kokee olonsa turvalliseksi Etevan asunnossa, 89 % päiväaikaisessa toiminnassa ja 92 % työmatkalla. 

83 % koki saavansa olla halutessaan omassa rauhassa. 

Oma asunto on tärkeä

Asumisesta kysyimme mistä pidetään ja mistä ei pidetä. Oma huone ja sen rauha on asukkaille tärkeä. Monipuolista, omannäköistä toimintaa arvostetaan ja sitä on tarjolla. Oma vapaus ja henkilökunnalta tarvittaessa saatu apu ovat tärkeitä. Vaikka asuintovereista pidetään, yhteiselon myös koettiin aiheuttavan haasteita. 

Asukkaat kokivat että ovat voineet vaikuttaa arkeensa, mm. vaatteet, nukkuma-ajat, ruoka. Ruoka-aikoihin vaikutusmahdollisuudet olivat pienimmät. 

Riittävästi kodin ulkopuolista toimintaa oli 92 % asukkaista. Toiminta on monipuolista: kulttuuria tai taiteen tekemistä, erilaista liikuntaa, vierailuja ja retkiä.

Päiväaikaisen toiminnan sisällöistä pidetään

Päiväaikaisessa toiminnassa viihtyy 91 % ja yhtä monet viihtyvät muiden asiakkaiden kanssa. 87 % kokee, että on voinut vaikuttaa päiväaikaisen toimintansa sisältöön. Sisällöstä pitää 93 %: alihankintatyöstä, työkavereista, ruoasta ja erilaista kerhoista. Työn tekemisestä aiheutuva meteli häiritsee osaa vastaajista.

86 % vastaajista kertoo käyttävänsä päiväaikaisessa toiminnassa yhteiskunnan palveluja, mm. liikuntasali, kirjasto.

© 2012 Eteva Käyttöehdot