Askeleittain kohti ympäristövastuullisempaa Etevaa

3.9.2019

Kuvituskuva: kaksi ihmistä istuu luonnon helmassa joen rannalla.

Etevalla haluamme osaltamme parantaa ympäristönsuojelun tilaa ja sitoutua ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen alamme uudistavana edelläkävijänä. Tämä tarkoittaa ympäristöasioiden ja -arvojen huomioimista osana johtamista, toiminnan suunnittelua ja päivittäistä toimintaa niin palvelutoiminnassa kuin tukipalveluissakin. 

Olemme laatineet ympäristöohjelman ja sen mukaisesti kestävän kehityksen ja ympäristöarvojen huomioiminen toteutetaan arjessa kolmen strategiasta johdetun pääteeman kautta:

  1. Ympäristöjohtaminen on osa arjen johtamistyötä
  2. Kaikilla on mahdollisuus osallistua ympäristövastuullisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
  3. Ympäristökuormitusta vähennetään uusia toimintamalleja ja teknologiaa hyödyntäen

Ympäristöohjelmaa toteutetaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa huomioiden toimintayksiköiden omaleimaisuus sekä erilaiset toimintatavat ja -kulttuurit. Tavoitteena on löytää ja kehittää arjen toimintaa edistäviä ympäristöystävällisiä toimintamalleja, joista jokainen toimintayksikkö ja toimipiste voi muokata parhaiten omaa toimintaansa tukevat sovellutukset. Vahvana toiveena ja tahtotilana on mahdollistaa myös asiakkaiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Ekotuki-logo
Ympäristövastuullisuuden kehittämisen tueksi olemme Etevalla päättäneet liittyä kansalliseen ekotukiverkostoon ja käynnistää ekotukitoiminnan. 

Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla. Sen tavoitteena on lisätä henkilöstön ympäristövastuullisuutta ja edistää ekotehokkuutta. Voit tutustua ekotukitoimintaan täältä: https://www.ekotuki.fi/.

Ekotukitoiminnan avulla jokainen etevalainen voi toimia ympäristövastuullisesti omassa työssään ja kannustaa myös asiakkaita ympäristövastuullisuuteen. Toiminnan tavoitteena on nostaa esiin jo olemassa olevia, kehittää uusia tai muuttaa vanhoja toimintatapoja ekologisesti kestävämmiksi. Tämä edellyttää meiltä ympäristöasioiden tärkeäksi tunnustamista, tietoa sekä yhteisesti sovittujen ja vastuullisten valintojen tekemistä.

Koulutamme syksyn aikana toimintayksiköihin ja toimipisteisiin ekotukihenkilöitä, joiden tehtävänä on kannustaa ja opastaa muita työyhteisön jäseniä ja asiakkaita ympäristövastuulliseen toimintaan. Nämä ekotukihenkilöt ovatkin avainasemassa, kun opettelemme tunnistamaan oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja etsimme ympäristöä vähemmän kuormittavia ratkaisuja. Asiakkaiden mukaan ottaminen ekotukitoimintaan on helppoa muun muassa materiaalien ja toimintamallien muokattavuuden ansiosta. 


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Kirsi Manssila, 
p. 040 304 7010
kirsi.manssila (at) eteva.fi

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot