EU:n Vammaiskortti tulee vuonna 2018

30.11.2017

EU:n Vammaiskortti tulee Suomeen vuonna 2018
– kortin voi Suomessa saada noin 300 000 henkilöä

Kaksi kuvaa vammaiskorteista, joissa on sininen pohja ja valkoiset lomakekentät.EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön vuoden 2018 keväällä. EU:n Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Yhtenäisen kortin kehittämisellä halutaan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja liikkuvuutta Euroopassa.

Vammaiskorttia voivat ensimmäisen kolmen vuoden kokeilujakson (2018-2020) aikana hakea ne henkilöt, joilla on kriteeristön mukainen olemassa oleva virallinen päätös avun ja tuen tarpeesta. Kortin saamiseksi ei tarvita uutta tai erillistä päätöstä tai arviota. Listaus korttiin oikeutettavista päätöksistä on nähtävillä osoitteessa (linkki avautuu uuteen ikkunaan toisen organisaation nettisivulle) www.vammaiskortti.fi.

Korttiin oikeutettuja on Suomessa arviolta noin 300 000 henkilöä, joista osalla on mahdollisuus saada korttiin merkintä A (avustaja/assistant). 

Tarkempi Vammaiskortin aikataulu ja ohjeet kortin hakemiseksi ilmoitetaan alkuvuodesta 2018.

EU:n Vammaiskortti lyhyesti

 • EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.
 • Kortilla ei saa sosiaalietuuksia.
 • Kortissa on henkilön valokuva, hologrammitunniste sekä nimi ja syntymäaika.
 • Kortin kääntöpuolelle on mahdollista valita symboleita ja QR-koodi, jonka taakse kortin käyttäjä voi itse tallentaa tietoja omasta avun ja tuen tarpeestaan.
 • Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön keväällä 2018. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 • Vammaiskorttia eivät voi hakea kaikki. Suomessa korttia voi halutessaan hakea noin 300 000 ihmistä.
 • Kortin saamisen edellytyksenä on, että hakijalla on jo olemassa jokin seuraavista virallisista päätöksistä:
  • Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki, 
  • Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, 
  • Kelan eläkettäsaavan hoitotuki, 
  • Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A), 
  • Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A), 
  • Puhevammaisen tulkkauspäätös (A), 
  • Omaishoitosopimus (A), 
  • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös, 
  • Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetus-palvelupäätös), 
  • Päätös saattajapalvelusta (A), 
  • Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A),
  •  Henkilökohtainen apu -päätös (A), 
  • Päivätoimintapäätös, 
  • Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvätpalvelut (A)
  • (A)= korttiin tulee myös A=avustaja merkintä, jolla voi halutessaan todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon. Noin 80 000 henkilöä on oikeutettu A-merkintään.
 • Vammaiskortti-hakemus tullaan laittamaan vireille Kelassa. Kela ei tee tarveharkintaa. Kelassa ainoastaan tarkistetaan, että hakijalla on tarvittava virallinen päätös kortin hakemiseksi.
 • Kortin hakemisen yhteydessä peritään nimellinen maksu.
 • Ajankohtainen tieto EU:n Vammaiskortista löytyy sivulta www.vammaiskortti.fi
© 2012 Eteva Käyttöehdot