Eduskunta hyväksyi uuden kehitysvammalain - Eteva sai äänensä kuuluviin

12.5.2016

Eduskunta hyväksyi uuden kehitysvammalain, jossa muun muassa Etevaa kuultiin asiantuntijana. Nyt Suomi voi ratifioida YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. 

Hallituksen esitys itsemääräämisoikeuslaiksi raukesi edellisen hallituskauden päättyessä. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö STM valmisteli kehitysvammalain muutosesityksen, jossa säädetään muun muassa itsemääräämisoikeudesta, rajoitustoimenpiteiden käytöstä ja tahdosta riippumattomasta erityishuollosta.

Muutoksen myötä lakiin lisättiin uusi luku, jossa säädetään toimenpiteistä

  • itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi
  • rajoitustoimenpiteiden käytöstä, jälkiselvittelystä ja kirjaamisesta,
  • rajoitustoimenpiteitä koskevasta selvityksestä ja tiedoksiannosta, virkavastuusta sekä asetuksenantovaltuudesta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli asiassa useita asiantuntijoita ja palveluntuottajia, joista Eteva oli yksi. Kuulemisen jälkeen valiokunta teki hallituksen esitykseen muutoksia, joita muun muassa Eteva esitti omassa lausunnossaan. 

Eduskunnan nyt hyväksymien muutosten myötä Suomi voi ratifioida YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Ratifioinnin ja sopimuksen voimaantulon tarkasta ajankohdasta ei ole vielä tietoa. 

 

Materiaalit

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

© 2012 Eteva Käyttöehdot