Etäpalvelut tulivat Etevaan

4.9.2019

Eteva on ottanut käyttöön etäpalvelut kuluvana vuonna 2019. Etäpalveluihin ovat kuuluneet mm. lääkärin etäpoliklinikka, asiantuntijoiden väliset palaverit ja kehitysvammapsykiatrian yksiköissä olevien asiakkaiden asiantuntijavastaanotot. 

Etevan asiantuntijat ovat olleet valmiita matkustamaan pitkiä matkoja auttaakseen Etevan asiakkaita ja tukeakseen lähityötä. Etäpalvelujen avulla olemme pystyneet matka-ajan vähenemisen myötä vaikuttamaan yhä useamman asiakkaan parhaaksi ja myös lisäämään henkilöstömme työhyvinvointia. Asiantuntijoiden välinen sisäinen kommunikaatio onkin mahdollista nopeasti ja tehokkaasti, mahdollistaen osaamisen jakamisen ja asiakkaan asian nopeamman etenemisen. Eteva on erityisesti panostanut etäpalvelujen sisällön kehittämiseen ja palvelujen soveltuvuuden arviointiin ja räätälöintiin Etevan asiakkaille.

Etäpalveluyhteydessä avainasemassa on korkeatasoinen videokuva, joka mahdollistaa etäyhteydellä tapahtuvat asiakkaan tarpeiden mukaiset toiminnat, kuten etävastaanoton. Eteva on etäpalvelujen käyttöönoton suhteen maamme vammaisalan edelläkävijöitä, ja palvelun luontevaa kehittämistä erityishuollossa tukee Etevan jo pitkälle edistynyt toimintakulttuuri Skype-kokousten hyödyntämisessä. Ero jo tutuksi tulleeseen etäyhteyteen on kuitenkin sekä laadullinen että toiminnallinen, keväällä käyttöön otettu VideoVisit-palveluratkaisu on asiakkaalle tehty, asiakaslähtöinen kokonaisuus.

Etäpalvelut laajenevat vuonna 2020, uusia palvelutuotteitamme ovat mm. lääkärin ja psykologin etävastaanotto sekä muiden asiantuntijoiden vastaanotot asiakkaille.

Lisätietoja

Tulosaluejohtaja Kirsi Leväpelto, p. 040 304 7003, kirsi.levapelto (at) eteva.fi

Ylilääkäri Elina Santti, p. 040 304 7017, elina.santti (at) eteva.fi

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot