Eteva esillä kansainvälisessä vammaisalan konferenssissa Italiassa

11.9.2015

Eteva osallistuu kymmenettä kertaa järjestettävään kansainväliseen konferenssiin, European Association for Mental Health in Intellectual Disability, Italian Firenzessä 9.-11. syyskuuta.

Eteva on mukana tapahtumassa, jonka pääteemana ovat kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetut erityispalvelut: Why do People with an Intellectual disability need special Units?

Apulaisylilääkäri Terhi Koskentausta Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neuropsykiatrian yksiköstä ja erityispalvelujen vastuualuejohtaja Pirjo Riikonen Eteva kuntayhtymästä esittelevät Firenzessä 11.9.2015 aihetta: Eteva Psychiatric Unit for Intellectual and Development Disabilities - Multiprofessional Special Psychiatric unit complementing Regular Services (Etevan moniammatillinen psykiatrinen erityisyksikkö normaalipalvelujen tukena).

Kehitysvammaisuuteen liittyy kohonnut psykiatristen häiriöiden riski, joka edellyttää erityisosaamista. Etevassa toimii kolme kehitysvammapsykiatrian yksikköä.  Palveluja tarjotaan ympärivuorokautisena palveluna asiakkaille, joilla on vaativia erityistarpeita liittyen mielenterveyden ja autismin kirjon häiriöihin tai vakavaan haastavaan käyttäytymiseen.

Yksiköt tarjoavat apua kriisitilanteissa sekä intensiivisiä kuntoutusjaksoja. Kehitysvammapsykiatrian palvelu toteutetaan monialaisena asiantuntijatyönä. Lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet sekä mahdollisimman hyvin tuettu itsemääräämisoikeus.

Ammattitaitoisten lähityöntekijöiden lisäksi tähän työhön osallistuvat psykiatri, psykologi sekä eri alojen terapeutteja ja kuntoutusohjaaja.

Psykiatripalvelut tuottaa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neuropsykiatrian poliklinikan kehitysvammapsykiatrian yksikkö. Etevan kehitysvammapsykiatrian palvelu on valtakunnallisesti merkittävää ja sen piirissä on asiakkaita eri puolelta Suomea. Konferenssissa esitellään kokemuksia tästä toimintamuodosta.

© 2012 Eteva Käyttöehdot