Eteva historiansa ensimmäiseen positiiviseen tulokseen

2.3.2015

LEHDISTÖTIEDOTE

Eteva kuntayhtymä teki vuonna 2014 historiansa ensimmäisen positiivisen tuloksen, 1,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän liikevaihto oli 76,8 miljoonaa euroa ja vuosikate 1,5 miljoonaa euroa.

Etevassa laadittiin keväällä 2014 talouden tasapainotusohjelma vuosille 2014 - 2016. ”Tasapainotusohjelmaa laadittaessa haluttiin turvata samanaikaisesti laadukas ja taloudellisesti kannattava toiminta,” korostaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemi.

Ilman talouden tasapainotusohjelman pohjalta käynnistettyjä toimenpiteitä näin positiivista tulosta ei olisi saavutettu. ”Odotettuakin parempaan tulokseen vaikuttivat erityisesti asiakaspaikkojen hyvä täyttöaste sekä sairauspoissaolojen väheneminen 4,2 prosentilla”, iloitsee toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja.

Etevan yhtymähallitus päätti kokouksessaan 26.2.2015 esittää yhtymäkokoukselle, että kertynyt ylijäämä 1,1 miljoonaa euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Uuden kuntalain mukaan kunnat ovat vastuussa kuntayhtymien alijäämän kattamisesta, ja kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää pystytään näin pienentämään kolmanneksella.

 

Lisätietoja antavat
Viestintä- ja kehitysjohtaja Merja Hento
merja.hento(at)eteva.fi, 040 304 7005

Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja
katrina.harjuhahto-madetoja(at)eteva.fi, 040 304 7001

 

 

FAKTA
Eteva on 47 Uudenmaan ja Etelä-Hämeen kunnan omistama vammaispalveluja tuottava kuntayhtymä. Etevalla on asiakkaita noin 1.600. Henkilöstöä on reilut 1.200, joista yli 95 % toimii asiakaspalvelutyössä.

Etevalla on toimintayksiköitä 22 paikkakunnalla, noin 150 osoitteessa. Etevan palvelut ovat

• asumispalveluja
• päiväaikaista toimintaa
• asiantuntijapalveluja
• kehitysvammapsykiatrian palveluja.
Etevan liikevaihto on 76,8 miljoonaa euroa.

www.eteva.fi

© 2012 Eteva Käyttöehdot