Eteva kehittää asiakaslähtöisiä ja helposti saatavilla olevia lääkäripalveluja

18.10.2018

Lääkäripalvelujen kehittämisen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Etevan asiakkaana vammaiselle henkilölle mahdollistetaan lääketieteellisesti laadukas tutkimus ja asiakkaan tarvitsema lääketieteellinen hoito oikea-aikaisesti yhdessä muiden asiakkaan tarvitsemien palvelujen kanssa.

Tällä hetkellä lääkäripalvelut ovat kaikkien kehitysvammapsykiatrian yksiköiden käytössä.Palveluja kehitetään vahvasti ja jo olemassa oleva moniammatillinen osaaminen, uudistuvat toimintamallit sekä organisaatioiden välinen yhteistyö mahdollistavat tämän kehityksen.

Moniammatillista yhteistyötä kehitysvammapsykiatrian yksiköissä

Etevan moniammatilliset työryhmät ovat erikoistuneet vaativiin arvioihin ja ratkaisujen löytämiseen. Etevassa asiantuntijat työskentelevät asiakkaan hyväksi tuoden palveluun oman erikoisalansa osaamisen ja näkökulman. Laadun varmistamiseksi Etevan kehitysvammapsykiatrian yksiköillä on käytettävissään nimetty vastuulääkäri. 

Tällä hetkellä Etevassa kehitetään edelleen lääkäripalvelujen saatavuutta yhteistyössä HUS:n kanssa, ja Etevan kehitysvammapsykiatrian yksiköissä työskentelevät lääkärit toteuttavat mm. asiakkaan diagnostiikkaa ja lääkehoidon arviointia. Lääkäri on mukana työryhmässä asiakkaan palvelun suunnittelusta saakka, jolloin esimerkiksi tarvittavat lääkehoidon muutokset voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti, moniammatillista näkökulmaa unohtamatta. Sujuvat ja ketterät lääkäripalvelut luovat myös turvallisuutta ja jatkuvuutta asiakkaan palveluun. 

Palvelun tärkeimpiä asioita on sen sisältö ja laatu, joita kehitetään aktiivisesti uuden tutkimustiedon ja hyvien käytänteiden pohjalta. Somaattiset pulmat, monitahoinen lääkitys ja kommunikaation vaikeudet tekevät usein lääkärin työstä haastavaa. Yhteistyö HUS:n kanssa mahdollistaa erikoisalan työnohjauksen, synergian koulutuksessa ja alan kehittymisen.

Tulevaisuudessa yksilölliset lääkäripalvelut tutussa ympäristössä – lähipalveluna tai etänä

Etevassa ollaan käynnistämässä etäpalvelujen kehittämisprojektia. Jalkautuvat ja konsultoivat palvelut tuovat apua mm. palvelutarpeen heräämisen alkuvaiheessa, jolloin vaikeita kriisitilanteita voidaan ehkäistä.

Myös lääkäripalvelua voidaan antaa liikkuvana ja konsultoivana asiakkaan omaan toimintaympäristöön, mikä sujuvoittaa asiakkaan ja perheen palveluketjua ja huomioi asiakkaiden tarpeita silloin, kun muut palvelut eivät sovellu käytettäviksi.

Liikkuvat palvelut voivat olla tutkimusta, arjen toimintamallien löytämistä haastaviin tilanteisiin tai erikoislääkärin konsultaatio lääkityksen ja diagnostiikan tueksi, asiakkaan ja perheen palvelutarpeen mukaan. 

Lisätietoja 

Elina Santti, Ylilääkäri, Etevan Erityispalvelut
p. 040 304 7017
sähköposti: elina.santti(at)eteva.fi

© 2012 Eteva Käyttöehdot