Eteva mukana sote-valmistelussa

23.8.2016

Eteva on aktiivisesti mukana Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sote-uudistuksen valmisteluryhmissä.

Uudellamaalla sote-uudistusta ohjaa kunta- ja sote-johtajien kokous, joka kokoontuu seuraavan kerran 26.8.2016.

Uudenmaan sote-valmisteluryhmään on nimetty edustajat Espoosta, Helsingistä, Vantaalta, eri alueilta sekä HUSista ja Etevasta:

  1. Pia Panhelainen, Helsinki / PKS, puheenjohtaja
  2. Juha Metso, Espoo / PKS
  3. Elisabeth Kajander, Hanko / läntinen Uusimaa
  4. Pirjo Laitinen-Parkkonen, Hyvinkää / Kuusio-KUUMA
  5. Pia Nurme, Porvoo / itäinen Uusimaa
  6. Jukka T. Salminen, Vantaa / PKS
  7. Liisa Ståhle, Kirkkonummi, Ulla Tikkanen, Kauniainen ja Erja Wiili-Peltola, Kerava 
  8. Mira Uunimäki, Lohja / läntinen Uusimaa
  9. Katrina Harjuhahto-Madetoja, Eteva
  10. Aki Lindén, HUS

Sote-valmisteluryhmä raportoi valmistelun etenemisestä kunta- ja sote-johtajien kokoukselle.

Kanta-Hämeessa sote-uudistuksen valmistelua koordinoivat Hämeen liitto ja Oma Häme -ohjausryhmä. Työssä ovat mukana alueen kunnat ja kuntayhtymät. Myös Etevalla on edustus sote-integraatio, hoidon porrastus ja palveluverkko -työryhmässä (toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja) ja juuri käynnistyvässä vammaispalvelujen työryhmässä (vs. aluepäällikkö Johanna Pulkkinen).

KUUMA-kuntien alueelliseen sote-valmisteluryhmään osallistuvat Nurmijärvi, Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula ja Mäntsälä. Eteva on edustettuna vammaispalveluja koskevassa alatyöryhmässä (Katrina Harjuhahto-Madetoja ja viestintä- ja kehitysjohtaja Merja Hento). Vammaispalveluryhmän kärkihanke on palvelutarpeenarviointiprosessin kuvaus, joka tehdään syksyn 2016 aikana. 

Sote- ja maakuntauudistuksen viestinnässä Eteva on mukana valtakunnallisesti (Merja Hento ja tiedottaja Tiina Roikonen) ja Uudenmaan alueella. Molempien viestintäryhmien työskentely on vasta käynnistymässä, mutta tavoitteena on kertoa aktiivisesti, avoimesti ja ymmärrettävästi uudistuksesta, tavoitteista ja etenemisestä.

Myös Uudenmaan maakuntauudistuksen esivalmistelutyö on käynnistymässä. Työtä koordinoi Uudenmaan liitto. Maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ELY-keskus, aluehallintovirasto, TE-toimisto sekä maakunnan sote-uudistuksen valmistelijat.

© 2012 Eteva Käyttöehdot