Eteva palkittiin turvallisuustyöstään

7.5.2015

LEHDISTÖTIEDOTE 6.5.2015
Eteva kuntayhtymä palkittiin merkittävästä asiakas- ja henkilöstöturvallisuustyöstään Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnolla 2015. Palkinto luovutettiin TerveSOS -messujen yhteydessä Jyväskylässä 6.5.2015.

Turvallisuuspalkinnon myöntämisen perusteena pidettiin Etevan suunnitelmallista, laaja-alaista ja ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä. Lisäksi perusteena pidettiin yhteistyötä eri turvallisuusyhteistyötahojen kanssa, toiminnan vaikuttavuuden arviointia sekä asiakkaiden mukaan ottamista koulutuksiin ja harjoituksiin.

Järjestelmällisen koulutuksen lisäksi Eteva on toteuttanut selkokielisen oppaan palo- ja poistumisturvallisuudesta. Palkintolautakunnan mielestä Etevalla on selvästi kokonaisvaltainen näkemys turvallisuuden kehittämisestä.

Palkinnon vastaanottivat Etevan toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja ja riskienhallintapäällikkö Petri Vikstedt.

”Vastuullinen kehitysvammatyö hajautetussa ympäristössä on vaatinut Etevalta merkittäviä panostuksia asiakas- ja henkilöstöturvallisuuteen sekä uusien palvelumuotojen kehittämistä. Olemme muun muassa kehittäneet laitoshajautuksen tueksi kehitysvammapsykiatrian toimintamallin ja -yksiköt”, toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja kertoo. ”Parannamme turvallisuutta jatkuvasti myös kehittämällä henkilöstön osaamista ja tekemällä tiivistä yhteistyötä turvallisuusalan toimijoiden kanssa.”

”Etevassa käytetään laaja-alaista riskienarviointia turvallisuustyön perustana. Hyödynnämme sosiaali- ja kiinteistötekniikkaa onnettomuuksien ehkäisemisessä. Olemme kehittäneet turvallisuusyhteistyötä alueemme pelastuslaitosten kanssa ja tehneet selkokielisen turvallisuusoppaan. Kehitimme myös toimivan prosessin työtapaturmien käsittelyyn”, riskienhallintapäällikkö Petri Vikstedt luettelee muutamia Etevan toimenpiteistä.

FAKTA: Mikä Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto on?

Palkitsemisen taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, pelastusviranomaiset, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja palveluntuottajien edustajat. Tahojen edustajat muodostavat palkintolautakunnan, jonka puheenjohtajana toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Turvallisuuspalkinto myönnetään yhteisölle.

FAKTA: Mikä Eteva on?

Eteva on 47 eteläsuomalaisen kunnan omistama vammaispalveluja tuottava kuntayhtymä. Etevalla on asiakkaita noin 1.600. Henkilöstöä on vajaat 1.300, joista yli 95 % toimii asiakaspalvelutyössä. Etevalla on toimintayksiköitä 22 paikkakunnalla, noin 150 osoitteessa. Eteva tuottaa asiakkailleen asumispalveluja, päiväaikaista toimintaa, perhehoitoa, kehitysvammapsykiatrian palveluja sekä laaja-alaisia asiantuntijapalveluja. Etevan liikevaihto on 76,8 miljoonaa euroa.

 


Lisätietoja

Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja,
katrina.harjuhahto-madetoja(at)eteva.fi, p. 040 304 7001

Riskienhallintapäällikkö Petri Vikstedt,
petri.vikstedt(at)eteva.fi, p. 040 304 7012

Viestintä- ja kehitysjohtaja Merja Hento,
merja.hento(at)eteva.fi, p. 040 304 7005

 

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot