Etevalle edustus Uusimaa-pks-Helsinki sote-erillisselvityksen seurantaryhmään

30.9.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 20. syyskuuta Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen seurantaryhmän. Ryhmän toimikausi on 26.9.-31.12.2019. Etevasta seurantaryhmän jäseneksi nimettiin toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja ja varajäseneksi hallintopäällikkö Kalle Eklund.

Rinteen hallitus on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisesti sote-uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon aiempien hallituskausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot.

Osana hallitusohjelmaa ja valmistelutyötä selvitetään mahdollisuus Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillisratkaisuun yhdessä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä. Tälle työlle on nimetty ohjausryhmä ja seurantaryhmä. Kuntayhtymistä seurantaryhmässä ovat edustettuina Eteva, HUS ja Keski-Uudenmaan sote.

© 2012 Eteva Käyttöehdot