Etevan edustaja nimetty sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnalliseen yhteistyöryhmään

22.12.2016

Etevan toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja on nimetty sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallisen yhteistyöryhmän jäseneksi. 

Sote-uudistuksen projektiryhmä (STM068:00/2015) ja maakuntauudistuksen projektiryhmä (VM037:00/2016) ovat nimenneet joulukuussa 2016 sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallisen yhteistyöryhmän. Ryhmän toimikausi alkaa 2.1.2017 ja ulottuu 15.4.2019 saakka.


Yhteistyöryhmän tehtävänä on:

  1. tuoda edustamiensa tahojen näkemyksiä sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon,
  2. jakaa ja toimeenpanna edustamiensa tahojen kautta yhdessä luotua näkemystä ja linjauksia, ja edistää tätä kautta uudistuksen toimeenpanoa ja alueellista valmistelua,
  3. edistää osaltaan uudistuksessa ja muutoksessa tarvittavaa vuorovaikutusta eri tahojen kesken sekä
  4. seurata uudistuksen etenemistä.

Aiemmin on nimetty erilliset sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnalliset valmisteluryhmät. Nämä ryhmät vastaavat yhdessä yhteistyöryhmään tuotavien asioiden valmistelusta.


Yhteistyöryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: Salo Sinikka, sote-muutosjohtaja, STM
Varapuheenjohtaja: Harju Pauli, maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM 

Jäsenet: 

Erhola Marina, ylijohtaja, THL
Haring Kari, asiantuntijalääkäri, SAK 
Harjuhahto-Madetoja Katrina, toimitusjohtaja, Eteva kuntayhtymä 
Huotarinen Heini, ylitarkastaja, OM 
Juvonen Hannu, puheenjohtaja, Sairaanhoitopiirien johtajat ry 
Kiukas Vertti, pääsihteeri, Soste ry 
Korpi Juho, kehittämispäällikkö, YM 
Larjomaa Eeva, viestintäjohtaja, STM/Viestintä 
Moisio Elina, asiantuntija, Akava 
Neimala Antti, varatoimitusjohtaja, Suomen yrittäjät 
Niemelä Juha S., osastopäällikkö, MMM 
Niemi Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, STM/HTO 
Nybondas-Kangas Henrika, neuvottelupäällikkö, Kunnallinen työmarkkinalaitos 
Patrikainen Pasi, ylijohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus 
Petrow Seija, neuvottelujohtaja, VM (Valtion työmarkkinalaitos) 
Pirhonen Eeva-Riitta, ylijohtaja, OKM 
Pukkinen Jaakko, Pelastusjohtajien puheenjohtaja 
Pukkinen Marko, ylijohtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija, EK 
Reivonen Tarja, neuvotteleva virkamies, TEM 
Saarijärvi Marjukka, neuvotteleva virkamies, VM/julkisen hallinnon ICT-osasto 
Savolainen Ossi, maakuntajohtaja, Uudenmaan liitto 
Sund Thomas, viestintäpäällikkö, VM/viestintä 
Sundell Juhani, johtaja Satakunnan, TE-toimisto 
Tainio Hanna, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto 
Työläjärvi Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, STTK 
Vainio Taito, hankejohtaja, SM 
Varhila Kirsi, ylijohtaja, STM/STO 
Volk Raija, johtaja, STM/HSO

Kuntien edustajat: 
Ahonen Esko, kunnanjohtaja, Lestijärvi 
Linnamaa Reija, strategiajohtaja, Tampere 
Nygren Patrik, kaupunginjohtaja, Parainen

Asiantuntijasihteerit: 
Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies, STM 
Kuopila Antti, Suomen Kuntaliitto 
Savolainen Janne, erityisasiantuntija TEM 

Tekniset sihteerit: 
Niemelä Katariina, projektisihteeri STM 
Pennanen Merja, suunnittelija, TEM 
Tossavainen Heli, projektisihteeri VM 

© 2012 Eteva Käyttöehdot