Etevan maatiloilta kokonaisvaltaista hyvinvointia luonnon ja toimintaympäristön tukemana

23.11.2018

Etevan maatiloille on myönnetty Green Care – LuontoHoiva laatumerkki.

Luontohoivaan kuuluu eläinavusteinen terapia, luontoavusteinen terapia, puutarhaterapia ja terapia maatilaympäristössä.

Luonto hoivaa Etevan maatilayhteisöjä

Etevan maatilat, Hakalan tila Orimattilassa ja Hakamaan tila Nastolassa ovat saaneet Green Care – LuontoHoiva laatumerkin toiminnastaan.

Tiloilla asuu 36 kehitysvammaista tai muuten erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä. Lisäksi tiloilla käy asiakkaita päiväaikaisessa toiminnassa. Henkilökuntaa tiloilla on noin 50. Eläinkunnan edustajissa on mm. alpakoita, vuohia, lampaita, kanoja, hevosia, kaneja, kissoja minipossuja ja vierailevia koiria – ympäröivän luonnon eläimiä unohtamatta.

Tilojen yhteisön muodostavat asukkaat, henkilökunta, eläimet, luontoympäristö rakennuksineen ja eläimineen. Yhteisössä ei syrjitä ketään, vaan osallisuus kuuluu kaikille.
– Kaikki pääsevät omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan osallistumaan. Kaikki osallistuvat myös yhteisökokouksiin, joissa maatilojen tulevaa toimintaa suunnitellaan, kertoo tilojen vastaava ohjaaja Anne Nieminen-Lehto.

Ympäristö luo mahdollisuuksia moneen

Molemmat maatilat ovat peltojen, metsien ja vesielementtien läheisyydessä. Pihapiireissä on asuintilojen lisäksi eläinsuojia, talousrakennuksia ja puutarhat. Ympäröivä metsä ja tilojen eläinten ja kasvien hoitaminen ovat oleellinen osa maatiloja ja niiden toimintaa.

Toiminnan pohjana ovat Etevan asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelut. Maatiloilla niissä hyödynnetään tilojen pihapiiriä, ympäristöä ja yhteisöä. Vuodenkierto rakentaa toiminnalle raamin ja tuo vaihtelevuutta tehtäviin. Vastuu tilojen eläimistä ja ympäristöstä tuo osaamisen kokemuksia, vahvistaa itsetuntoa ja voimaannuttaa – työtehtävät ovat ”oikeaa työtä”. Tilojen pihapiiri ja ympäristö tuovat hyvät mahdollisuudet myös taiteen tekemiseen ja muuhun luovaan toimintaan.
 
Mies rakentaa puunoksista runkoa risuhevoselle.
Luonnonmateriaaleista tehdään taidetta.

– Tilojen rakennukset ovat sopivia yhteiseen toimintaan, esimerkiksi meidän taidenäyttelyille. Meidän on helppoa hyödyntää läheistä luontoa kaikkeen toimintaamme, ja esimerkiksi taiteen tekemiseen saamme sieltä paljon materiaaleja, kertoo Anne.

Tilojen palvelupäällikkö Marja-Riitta Avovaara kertoo, että parhaillaankin on vanhaan riiheen rakentumassa taidenäyttely, kun Hakalassa valmistellaan Valopolku-tapahtumaa.
– Koristelemme riihen ja sen ympäristön jouluiseksi valoilla ja luonnosta haetuilla somisteilla. Valopolku on lämminhenkinen tapahtuma, jossa tilan henkilökunta, asukkaat ja mukaan kutsutut omaiset saavat nauttia yhdessäolosta riisipuuron ja kuuman glögin ääressä.

Hyötyliikunta ja yhteinen tekeminen tärkeitä kuntoutumiselle

Ulkona tekeminen ja liikkuminen tukevat psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, ryhmässä tekeminen sosiaalista kuntoutumista. Anne kertoo esimerkin asiakkaasta, joka tilalle tullessaan liikkui vain kontaten, mutta oppi vuosien myötä kävelemään.
– Maatilan työt, vaikkapa polttopuiden tekeminen tai eläinten ruokkiminen, ovat fyysistä toimintaa. Liikuntakyky kohenee huomaamatta, kun päivään kuuluu hyötyliikuntaa. Aiemmin kävelemiseen paljon tukea tarvinneita asiakkaita liikkuu nyt itsenäisesti.
 
2 kuvaa: vasemmalla mies ruokkii minipossua, oikealla mies sahaa polttopuita. Maatilojen työt tukevat psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

– Yhteinen kiva tekeminen ryhmässä opettaa muiden huomioimista ja kehittää kommunikaatiota. Toisilta saa myös vertaistukea, lisää Marja-Riitta.

Luontoa, maatilaympäristöä ja eläimiä hyödyntämällä vahvistetaan asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä parempaa toimintakykyä arjessa. Eri elementtien avulla pyritään elpymään ja rauhoittumaan. Stressitaso laskee ja keskittymiskyky lisääntyy. Asiakkaan yleinen hyvinvointi lisääntyy kokonaisvaltaisesti.
Marja pohtii, että vaikka asiakkaan kunnon edistyminen on joskus pitkä prosessi, se kuitenkin etenee ja maatilaympäristö toimii siinä hyvänä tukena.
–Mielen ja olemuksen rauhoittumisen huomaa asiakkaissa aivan selvästi. Heidän keskittymiskyky paranee ja hyvän mielen hetkiä on paljon aiempaa useammin. Luonnolla ja tällä yhteisöllä on iso merkitys.

Tavoitteita Green Care -menetelmien käytölle ovat:
• hyvinvoinnin lisääminen
• terveyden edistäminen
• voimaantuminen
• itsetunnon kohottaminen
• aistitoimintojen tasapainottaminen
• päivästruktuurin tukeminen
• sosiaalisten taitojen valmentaminen
• haastavan käyttäytymisen vähentyminen
• osallisuus.

Green Care -toimintatapa  

Green Care -toiminnassa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Se perustuu luontolähtöisiin toimintamuotoihin, joita voidaan käyttää niin metsässä, puutarhassa, maatilalla, kuin kaupungissakin. Jotkin toimintamuodot soveltuvat myös sisätiloihin.
Green Care -toimintatapa perustuu luonnon ja yhteisön tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen toiminnassa. Sen perusedellytykset ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus.

Green Care – LuontoHoiva

Green Care –toiminnassa on 2 toimintasuuntaa; LuontoHoiva ja LuontoVoima.
Green Care – LuontoHoiva tarkoittaa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveysalan luontoon tukeutuvia palveluja. Ne on tarkoitettu erityisesti työskentelyyn erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. LuontoVoiman palvelut ovat tarjolla kaikelle kansalle, eikä niiden tuottamiseen tarvitse olla sosiaali- ja terveysalan osaamista. 
Kaaviokuva LuontoHoivaan kuuluvista palveluista: päiväaikainen toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus ja kuntouttava työtoiminta.
LuontoHoivan palveluihin osallistumisen tavoitteena on hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti vahvistaa
• terveyttä
• toimintakykyä
• osallisuutta
• arjen hallintaa.
LuontoHoivan palvelut edellyttävät tuottajalta sosiaali- ja terveysalan koulutusta, jotta osallistujalle voidaan varmistaa hänen tarvitsemansa tuki toimintaan osallistumisessa. Toiminnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysalan lakeja ja säädöksiä.
 
Lisätietoja Green Care -toimintamallista
Green Care Finland ry
Luonnonvarakeskus Luke
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL
Lisätietoja Etevan maatiloista
Palvelupäällikkö Marja-Riitta Avovaara
P. 040 304 8112
marja-riitta.avovaara(at)eteva.fi
© 2012 Eteva Käyttöehdot