Etevan työhönvalmennus kehittyy

4.9.2019

Meneillään oleva Etevan ja liikepalvelumuotoiluun keskittyvän Vere Oy:n yhteinen kehittämistyö on vauhdittanut työhönvalmennuksen toimintaa Etevassa. Kehittämistyö on pitänyt sisällään intensiivistä ja perusteellista työpajatyöskentelyä. Asiat on pilkottu helpommin käsiteltäviin osiin, mikä on edesauttanut toiminnan kehittämistä hallittavissa olevissa kokonaisuuksissa. Työpajoissa on vallinnut innovatiivinen, innostunut ja innostava ilmapiiri - huonoja ideoita ei tunneta. 

Kehittämistyössä valmistelussa on vielä asiakkaan työllistämisen palvelukäsikirjan luominen ja erilaisen markkinointimateriaalin työstäminen. Kehittämishankkeen aikana luotuja toimintatapoja ja materiaaleja testataan muutamassa asiakasorganisaatiossa. Näin saamme palautetta suoraan organisaatioilta, miten Etevan työhönvalmennuksen toimintamalli toimii. 

Kehittämistyön myötä työhönvalmennukseen on saatu yhtenäisiä toimintamalleja, rooleja on selkiinnytetty ja asiakkaan työhönvalmennuksen polkua on kuvattu. Tämä on tuonut selkeyttä toimintaan ja luonut innostavaa ilmapiiriä työvalmentajan työhön. Työhönvalmennuksen näkyvyys, uskottavuus ja tunnettavuus on lisääntynyt kehittämishankkeen myötä niin Etevan sisällä kuin ulkopuolellakin. 

Työhönvalmennusta toteuttavia yksiköitä on tällä hetkellä 12 paikkakunnalla. Hieman yli 100 asiakkaalla on työhönvalmennuksen palvelutuote käytössä. Eteva haluaa toimia vastuullisena ja arvojensa mukaisena organisaationa edistämällä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä palkkaamalla heitä soveltuvuuden ja osaamisen mukaisiin työtehtäviin. Tällä hetkellä Eteva on työllistänyt 14 asiakasta ja ainakin yksi uusi työllistymisprosessi on loppusuoralla. 

Lisätietoja

Aluepäällikkö Sari Pesu, p. 040 304 8096, sari.pesu (at) eteva.fi

Palvelupäällikkö Era Koivumäki, p. 040 304 7619, era.koivumaki (at) eteva.fi

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot