Etevassa monipuolista täydennyskoulutusta

11.6.2018

Eteva varmistaa ohjaajiensa osaamisen ja asiakkaiden tarpeita vastaavan palvelun monipuolisilla täydennyskoulutuksilla. 

 

kuvituskuva

Sisäiset valmentajat 

Etevassa on koulutettu omia sisäisiä valmentajia, jotka perehdyttävät ohjaajia YKS-työskentely-malliin (YKS = yksilökeskeinen elämänsuunnittelu), rakenteiseen kirjaamiseen ja toimivat myös Kansa-koulu-hankkeen kouluttajina Etevassa. Valmentajille on määritelty omat toiminta-alueet. 

IMO-vastaavat ja -työryhmä

IMO-vastaavat (IMO = itsemääräämisoikeus) ovat saaneet kehitysvammalain muutokseen liittyviä koulutuksia. He vievät IMO-asioita yksiköissä eteenpäin yhdessä koulutuksen saaneiden vastaavien ohjaajien ja palvelupäälliköiden kanssa.Lisäksi Etevassa toimii IMO-työryhmä (aluepäällikkö, palvelukehittäjä, johtava psykologi ja johtava sosiaalityöntekijä). Työryhmän tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa kehitysvammalain muutoksen toteuttaminen Etevan palvelutoiminnassa.

Tehostettu tuki -toiminta

Etevassa toimii tehostetun tuen ryhmä, joka jalkautuu tarvittaessa yksiköihin, joissa tilanne on kriisiytymässä.  Ryhmässä toimii 4 vakituista erikoisohjaajaa ja lisäksi 8-10 tarvittaessa jalkautuvaa erikoisohjaajaa. Erikoisohjaajilla on perehdytys vaihtoehtoisiin kommunikointitaitoihin ja toimintamallit haastavien asiakkaiden ohjaamiseen. Toiminnan pääpaino on siirtynyt ennakoivaan työhön. 

Vuorovaikutus- ja kommunikointi-osaaminen 

Etevassa on koulutettu OIVA-vuorovaikutusmallin ohjaajia. OIVA on vaikeimmin puhevammaisten asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutusta vahvistava työskentelymalli, jossa apuna käytetään videointia. 

Boardmaker-ohjelmalla luodaan kommunikointimateriaaleja. Tavoitteena on kouluttaa koko henkilökunta ohjelman käyttöön.

© 2012 Eteva Käyttöehdot