Hyvää autismitietoisuuden päivää!

2.4.2015

Tänään on Yhdistyneiden kansakuntien julistama autismitietoisuuden päivä.

Yhdistyneiden kansakuntien julistamaa autismitietoisuuspäivää (World Autism Awareness Day, WAAD) vietetään maailmanlaajuisesti 2.4. joka vuosi, tänä vuonna jo kahdeksatta kertaa.

Autismi on nippu erilaisia synnynnäisiä neurologisia ominaisuuksia, ja siksi nykyisin puhutaankin autismin kirjosta. Autismi ei ole sairaus vaan vamma, jonka vuoksi henkilöt tarvitsevat erilaista tukea elämänsä eri vaiheissa.

Autismin kirjon henkilöitä on monenlaisia – kuten kaikkia muitakin ihmisiä. Autismin kirjon henkilöitä on Suomessa noin 54 000.

Autistimin kirjon henkilöt voivat tarvita arkeensa apua. Yksi suurimmista palvelutuottajista on Eteva. 

Mitä autismin kirjo on?

Autismin kirjo on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia ja laaja-alaisia ongelmia.

Autismin kirjon perusongelmia ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation laadun poikkeavuudet sekä käyttäytymisen poikkeavuudet ja erityispiirteet. Autismin kirjon henkilön voi olla vaikea ilmaista tunteitaan, puhua tai ymmärtää puhetta tai sanoa mitä tarkoittaa. Henkilön aistit voivat toimia liian voimakkaasti tai liian heikosti - toisaalta hänellä voi näiden piirteiden vuoksi olla myös erityisiä vahvuuksia.

Autismin kirjon haasteet jatkuvat koko elämän, muuttuen elämän eri vaiheissa. Autismin kirjon ihmisiä on kaikkialla maailmassa. Autismin kirjolla on enemmän poikia kuin tyttöjä.

Etevassa on vahvaa autismiosaamista

Etevan henkilöstöllä on erityisosaamista myös autisminkirjon henkilöiden auttamiseen. Autismin kirjon henkilöiden osuus asiakaskunnassa on kasvava. Tämä edellyttää henkilöstön jatkuvaa koulutusta.

Autismin kirjon henkilöiden tarpeet huomioidaan Etevan asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Palveluissa hyödynnetään Etevan asiantuntijapalveluja, esimerkiksi psykologin tai autismikuntoutusohjaan osaamista. Etevan kehitysvammapsykiatrian yksikön palvelujen käyttäjistä suuri osa on autismin kirjon henkilöitä.

Eteva on tehnyt Autismikäsikirjan, joka on vapaasti saatavilla Etevan nettisivuilla. Käsikirjaamme on tulossa  päivitys tämän vuoden aikana. 

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot