Itsemääräämisoikeuden toteutumista varmistetaan uusin keinoin

28.2.2018

Kehitysvammalain muutos vuonna 2016 nosti itsemääräämisoikeuden entistä tärkeämpään asemaan asiakkaiden palveluja tuotettaessa. Tämän vuoksi Etevassa on koottu ryhmä erityisesti itsemääräämisoikeuden toteutumiseen keskittyviä ohjaajia, niin kutsuttuja IMO-vastaavia, joiden tehtävänä on levittää tietoa ja hyviä käytänteitä Etevan sisällä.

Syksyllä 2017 päätimme kokeilla Ethico ®-roolipeliväittelyä IMO-vastaavien osaamisen lisäämiseksi. Pelissä jokainen osallistuja joutuu toimimaan erilaisissa rooleissa ja tuomaan itsemääräämisoikeudesta esiin juuri sen roolin näkökulman.

Roolipeliväittelyn aluksi kartoitettiin asiakkaan itsemääräämisoikeudessa mietityttävät asiat ja valittiin väittelyiden teemoiksi arjen työhön liittyviä asioita, kuten saako asiakkaan sängynlaidat nostaa. Ohjelmaan kuului myös keskustelua ihmisarvosta ja -oikeuksista.

Väittelyt nostivat esiin itsemääräämisoikeuden soveltamiseen liittyviä haasteita arjen työn näkökulmasta, mutta toivat myös esille olemassa olevia hyviä toimintamalleja, joita voitiin yhdessä jakaa ympäri Etevaa.

Roolipeliväittelyihin osallistuivat Etevan IMO-vastaavat, yhteensä 60 työntekijää.

Itsemääräämisoikeusasioiden kehittäminen jatkui tammikuussa 2018 koko Elämän tuen tulosalueen (asuminen ja päiväaikainen toiminta) yhteisellä päivällä.  Tuolloin keskusteltiin yhdessä itsemääräämisoikeuteen liittyvistä hyvistä käytänteistä ja kuinka voimme jakaa näitä eteenpäin sekä hyödyntää muiden jo hyväksi toteamia asioita.

Kehittämispäivään osallistuivat palvelupäälliköt, vastaavat ohjaajat, IMO-vastaavat, sairaanhoitajat, palvelukehittäjät ja Elämän tuki tulosalueen johtoryhmä.

Itsemääräämisasioiden kehittäminen Etevassa jatkuu yksiköissä arjen työssä ja muun muassa tulevissa IMO-vastaavien alueellisissa tapaamisissa.

 

Mikä on Ethico ®-roolipeliväittely?

Kehittäjät: hoitotyön ja filosofian opettaja Sari Ahonen sekä filosofian opettaja Tarna Kannisto

Ethico -roolipeliväittelyn™ tarkoituksena on, että väittelijät eivät esiinny omana itsenään vaan roolinsa kautta. Väittelymetodin avulla osallistujat oppivat tuomaan esiin, perustelemaan, puolustamaan ja arvioimaan erilaisia näkökantoja sekä löytämään uusia tapoja hahmottaa toimintaympäristöään ja käytäntöihin liittyviä näkemyserojaan. Ethico -roolipeliväittely™ auttaa myös ymmärtämään, miten erilaiset roolit ja tehtävänkuvat organisaatiossa vaikuttavat siihen, miten asiaa lähestytään ja miten ilmiö hahmottuu eri tulo-kulmien kautta.

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot