KTO tutustui Etevan toimintaan

17.4.2018

Kuva seminaariin osallistujista luentosalissa.

Eteva sai vieraakseen Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri KTO:n hallituksen ja johtoryhmän jäseniä. Päivän tarkoituksena oli esitellä heille Etevaa muun muassa johtamisjärjestelmän kautta ja peilata sote- ja maakuntauudistuksen tilannetta eri toiminta-alueilla. Etevasta päivään osallistui yhtymähallituksen jäseniä ja johtoryhmä. 

KTO:n henkilöt olivat erityisen kiinnostuneita asumisen järjestelyistä Etevasta, koska Etevassa ei ole laitosta, vaan asumispalvelut tuotetaan kodinomaisesti pienissä yksiköissä. KTO:ssa laitospurku on juuri valmistumassa.

Erityispalvelujen osalta esiteltiin Etevan toimintamalli ja esimerkiksi asiakkaiden vuokrasuhteet kehitysvammapsykiatrian yksiköissä herättivät keskustelua. 

Lopuksi vieraille kerrottiin, miten talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat sekä ICT-palvelut hoidetaan Etevassa. Heitä kiinnosti myös Etevan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat sekä hallinto-yksikön tehtävät.

© 2012 Eteva Käyttöehdot