Kansa-koulu-hanke etenee - valmennus laajenee

13.12.2017

Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus on tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, kehittää sosiaalialan henkilöstön dokumentointiosaamista, yhtenäistää toimintakäytäntöjä tasalaatuisten ja asiakaslähtöisten sosiaalipalvelujen saavuttamiseksi ja valmistautua valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston (Kanta) käyttöönottoon. 

Yhdeksän etevalaista kirjaamisvalmentajaa on valmistunut koulutuksesta tänä syksynä ja vielä kaksi valmistuu alkuvuodesta. Kirjaamisvalmentajien mielestä koulutusten parasta antia olivat yhteiset ryhmätyöt, joissa pohdittiin kirjaamiseen liittyviä käytänteitä.

On ollut hyvä havaita, että asiakastyön dokumentointiin ja asiakkaiden tietosuojaan liittyvä työ on ollut meillä edistyksellistä. Toisaalta on lohdullista huomata, että haasteet kirjaamisen kehittämiseksi ovat yhtäläisiä niin kunnissa kuin täällä Etevassa. 

Valmennustyö aloitetaan vuoden alussa ja Etevan koko henkilöstö saa kirjaamisvalmennusta vuoden 2018 aikana. Valmennuksessa käytetään hankkeesta saatuja materiaaleja. Kunkin työntekijäryhmän yksilölliset osaamistarpeet otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa.

Kehitämme ensi vuonna asiakastietojen käsittelyä, kirjaamista ja tietosuojaa. Tavoitteenamme ovat yhä laadukkaammat asiakaspalvelut ja valmistautuminen yhtenäisten asiakasasiakirjojen ja Kanta-palvelujen käyttöönottoon.   

Lisätietoja

Leenamaija Sipponen, asiakastiedon erityisasiantuntija
leenamaija.sipponen (at) eteva.fi, p. 040 304 7074

© 2012 Eteva Käyttöehdot