Kansa-koulu-hanke kehittää asiakastyön kirjaamista

23.8.2017

Kirjaaminen on kaikkien asiakastyöhön osallistuvien velvollisuus. Kirjaamisen laatu kertoo paljon asiakkaan saaman palvelun laadusta. Asiakasta kunnioittava kohtaaminen näkyy myös kirjaamisessa.

Kirjaamalla siirretään välttämättömiä ja oleellisia tietoja asiakkaan ja muiden työntekijöiden käyttöön. 

Asiakastietojen käsittely on laaja käsite, joka sisältää paitsi kirjaamisen myös tietojen muokkaamisen, tallentamisen, säilyttämisen ja luovuttamisen. Asiakastietojen käsittelyssä on huomioitava ohjeet, määräykset ja asiakkaan tietosuoja.

Kansa-koulu-hanke kehittää kirjaamista kansallisesti

Eteva kehittää asiakastyön kirjaamistaan muun muassa osallistumalla kansalliseen Kansa-koulu-hankkeeseen. Nyt meneillään olevassa hankkeen kakkosvaiheessa koulutetaan hoiva-alojen työntekijät. Tällaisia hoiva-aloja, joissa käsitellään sekä sosiaalihuollon asiakastietoja että terveydenhuollon potilastietoja ovat mm. vammaispalveluja ja kehitysvammahuoltoa, ikäihmisten palveluja ja kotihoitopalveluja tarjoavat organisaatiot.

Etevasta koulutukseen osallistuvat valmentavat kukin oman alueensa työntekijät. Jokaisen asiakastietoja kirjaavan tulee tuntea mm. kirjaamisen perusperiaatteet, määrämuotinen kirjaaminen, sosiaalipalvelujen luokitus, sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto ja kirjaamiskäytännöt. Näitä ja muuta asiakastiedon käsittelyä opetetaan kirjaamisvalmennuksessa. 

Lisätietoja

Leenamaija Sipponen, asiakastiedon erityisasiantuntija
leenamaija.sipponen (at) eteva.fi
p. 040 304 7074

© 2012 Eteva Käyttöehdot