Kehitysvammalain muutosten vaikutukset Etevassa

19.10.2016

Eduskunta päätti kehitysvammalain muutoksista keväällä 2016 ja muutokset tulivat voimaan 10.6.2016 alkaen. Muutosten taustalla oli tarve saattaa kansallinen lainsäädäntö YK:n vammaissopimuksen edellyttämälle tasolle. Kehitysvammalakiin tehtyjen muutosten myötä Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen.

Kehitysvammalain muutokset aiheuttavat kaikissa organisaatioissa uusien toimintamallien ja päätöksen tekojärjestelmien uudelleen miettimistä. Etevassa on toteutettu tarvittavia uudistuksia toimintaohjeisiin ja huomioitu uudistuneen lainsäädännön vaatima osaaminen. 

 

Uudet toimintaohjeet 

Kehitysvammalain muutokset vaativat kiinnittämään erityistä huomiota asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen sekä rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksiin ja päätösprosessin uudistamiseen. 


Valmistuneita toimintaohjeita

  • Tahdosta riippumatta annettava erityishuolto -toimintaohjeet
  • Asiakkaan, edunvalvojan ja omaisen kuuleminen -toimintaohje 
  • Itsemääräämisoikeuden tukemisen suunnitelma on Etevassa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka muodostuu Palveluratkaisusta, tukiprofiilista, hoitokertomuksen suunnitelmasta sekä asiakastietojärjestelmään kirjattavasta toimintaohjeesta 
  • Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekoprosessi -toimintaohje
Työn alla olevat toimintaohjeet
  • Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteet -käsikirja 
  • Kunnille toimitettava kuukausitason tieto asiakkaille toteutetuista rajoitustoimenpiteistä -toimintaohje

 

Tarvittavan osaamisen varmistaminen

Kehitysvammalain edellyttämä Osaamistarpeet ja osaamisen kehittäminen -suunnitelma on valmistunut. Tarvittava koulutus toteutetaan vuosien 2017–2018 aikana siten, että avainhenkilöt koulutetaan ensin, ja koko henkilöstölle annetaan mahdollisuus osallistua yhden päivän koulutukseen.


Tiedottaminen ja lisätiedot 

Eteva tiedottaa asiakkaiden omaisille, miten kehitysvammalain muutokset vaikuttavat asiakkaan palveluihin Etevassa. 

Lisätietoa valmistelusta antavat 

  • tulosaluejohtaja Pirjo Riikonen, pirjo.riikonen(at)eteva.fi, puh. 040 304 7003 
  • tulosaluejohtaja Elli Luoma, elli.luoma(at)eteva.fi, puh. 040 304 7002
© 2012 Eteva Käyttöehdot