Kehitysvammalakiin itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoittamisen edellytyksiä koskevat säännökset

7.6.2016

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (381/2016) tulee voimaan 10.6.2016. Samanaikaisesti lainmuutoksen kanssa tulee Suomen osalta voimaan vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty YK:n yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja.

Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset

  • uudet säännökset itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta, itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämisestä 
  • uudet säännökset rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä menettelystä, jota noudatetaan rajoitustoimenpiteestä päätettäessä 
  • uudet säännökset muun muassa rajoitustoimenpiteiden kirjaamisesta ja jälkiselvittelystä, rajoitustoimenpiteitä koskevasta selvitys- ja tiedoksiantovelvollisuudesta, virka- ja vahingonkorvausvastuusta sekä tehostetusta viranomaisvalvonnasta 
  • muutetut säännökset tahdosta riippumattomasta erityishuollosta 


Etevassa on aloitettu lain vaatimien toimenpiteiden valmistelu ja palvelut turvataan lain edellyttämällä tavalla.

Lue lisää kehitysvammalain muutoksista
(linkki avautuu uuteen ikkunaan STM:n sivulle)

Lue Etevan aiempi uutinen kehitysvammalain muutoksesta

© 2012 Eteva Käyttöehdot