Kuntoutuja omien tavoitteidensa laatijana

29.5.2015

Eteva on mukana vuosina 2015 ja 2016 Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun toteuttamassa Kuntoutujan osallistaminen -hankkeessa. Hankkeen rahoittaja on Kela.

Hankkeeseen osallistuu 20 kuntoutujaa Etevan kehitysvammapsykiatrian yksiköistä ja 20 Keski-Suomen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolta. Hankkeen avulla kehitetään asiakkaiden osallisuutta palvelun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Kuntoutujan itse asettamat tavoitteet edistävät kuntoutumista ja motivoivat muutokseen. Kuntoutujan osallistaminen -tutkimushankkeessa arvioidaan kuntoutujan ja ammattilaisten keskustelua, jossa asetetaan tavoitteet Goal attainment scaling (GAS)-menetelmällä. Hanke tuottaa tietoa kuntoutujaa osallistavista keinoista sekä siitä, miten arjen tavoitteet auttavat kuntoutumista.

Tavoitekeskustelut aloitettiin toukokuussa ja kokemukset ovat myönteisiä. Erityispalveluiden kehittämispäällikkö Marketta Salminen esittelee hanketta valtakunnallisilla Vammaistutkimuksen päivillä Helsingissä 5.6.2015.

4 henkilöä istuvat pöydän ääressä keskustelemassa. Yksi heistä kirjoittaa paperille.

© 2012 Eteva Käyttöehdot