Muutoksia vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmien tekoon

19.4.2016

Laki vaikeavammaisten Kelan järjestämästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta on muuttunut 1.1.2016. Uuden lain mukaan hakijan ei enää tarvitse saada korotettua vammais- tai hoitotukea. Kuntoutustarpeen arviossa huomioidaan asiakkaan toimintakyky kokonaisvaltaisesti ja siinä korostetaan yhteistyötä, ohjauksellisuutta sekä aktiivista työotetta. Kuntoutussuunnitelma laaditaan julkisen terveydenhuollon yksikössä.

Kuntoutussuunnitelma

Julkisen terveydenhuollon yksikkö vastaa asiakkaan kuntoutustarpeen arviosta, kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta sekä tarpeen mukaisen hoidon jatkumisesta kuntoutuksen aikana. Kuntoutussuunnitelman laatii lääkäri yhteistyössä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa. Usein kuntoutussuunnitelman laatimisessa on myös mukana moniammatillinen työryhmä, eli kaikki ne erityistyöntekijät, jotka ovat asiakasta tutkineet tai hoitaneet. 

Kuntoutussuunnitelma perustuu kokonaisvaltaiseen kuntoutustarpeen arvioon ja se sisältää asiakkaalle merkitykselliset ja konkreettiset suoriutumista ja osallistumista mahdollistavat tavoitteet.

Kuntoutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi 

  1. kuntoutujan elämäntilanne ja voimavarat
  2. sairautta koskevat tiedot
  3. lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta/rasitus päivittäisissä toiminnoissa
  4. aiempi kuntoutus ja sen tulokset
  5. suositeltavat terapiamuodot ja niiden ajoitus, kesto ja tiheys, läheisten ohjauskäynnit ja terapian toteuttaja
  6. kuntoutuksen tavoitteet
  7. yhdyshenkilöt, seurantamenetelmät ja hoitovastuu.

Kuntoutussuunnitelmassa huomioidaan kuntoutuksen Käypä hoito suositukset sekä kansalliset hyvät kuntoutuskäytännöt. 

Etevan palveluja kuntoutussuunnitelmia varten

Eteva tarjoaa erilaajuisia palveluja kuntoutussuunnitelmien laatimista varten. Laajimmillaan palvelu voi olla palveluratkaisu, joka sisältää asiakkaan voimavarojen, toimintakyvyn ja sen rajoitteiden sekä terveydentilan kuvauksen. Palveluratkaisu sisältää myös suunnitelman arjen tuen toteuttamiseksi esim. asumisvalintaa ja päivätoimintaa ajatellen. 

Palveluratkaisu ei sisällä varsinaista toimintakyvyn arviointia, mutta tarvittaessa siihen voidaan liittää erikseen hinnoiteltuna asiantuntijoiden tutkimukset tai arvioinnit. 

Palveluratkaisun tekemisestä vastaa Etevan sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja tai kuntoutusasiantuntija. Palveluratkaisun tekemiseen osallistuvat aina asiakas, hänen kanssaan päivittäin toimivat henkilöt sekä tarvittaessa Etevan muita asiantuntijoita.

Palveluratkaisun lisäksi asiakkaalle voidaan tehdä arjen kuntoutussuunnitelma. Sen tavoitteena on voimavaralähtöinen kuntoutus arjessa ja perustuu yksiökeskeiseen elämänsuunnitteluun. Suunnitelma sisältää yksilölliset tavoitteet, seurantakäynnit, kirjallisen väliraportin sekä loppuyhteenvedon. Kuntoutussuunnitelman laatii Etevan kuntoutusasiantuntija yhdessä toisen asiantuntijan kanssa (esimerkiksi psykologi tai kuntoutusohjaaja).

Eteva tarjoaa myös eri laajuisia asiantuntijoiden tutkimuksia ja arvioita. Asiantuntijoita ovat esimerkiksi psykologi, puhe-, toiminta-, ja musiikkiterapeutti tai autismikuntoutusohjaaja. Tutkimukset ja arvioinnit sisältävät asiakkaan tapaamiset asiakkaan lähiympäristössä, lähi-ihmisten haastattelut, palautteen sekä tarvittavat lausunnot ja suositukset.


Lisätietoja

Miina Laru, aluepäällikkö  (miina.laru(at)eteva.fi)

Terhi Tehola, aluepäällikkö  (terhi.tehola(at)eteva.fi)


(Lähteet: Jouni Puumalainen, Kuntoutusportti, Vaikeavammaisten ihmisten kuntoutus ja sen tutkimus, Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen, Kela, HE 332/2014)

© 2012 Eteva Käyttöehdot