Opas aistimonivammaisuudesta

17.9.2014

Etevan Opas aistimonivammaisuudesta - AiMo-käsikirja 1.0 on nyt julkaistu. Käsikirja kertoo monipuolisesti ja kansantajuisesti aistimonivammaisuudesta ja Aimo-työstä Etevassa.

Tutustu aistimonivammaisuuteen

Aistimonivammaisella henkilöllä on kuulo ja/tai näkövamman lisäksi liikunta ja/tai kehitysvamma. Vaikka näiden aistivammojen yhteisvaikutus on paljon suurempi kuin yksittäisellä vammalla, on aistimonivammaisen henkilön tunnistaminen välillä vaikeaa. Käsikirja kertoo

  • miten aistimonivammainen henkilö tunnistetaan ja miten aistimonivammaisuutta arvioidaan
  • miten AiMo-henkilön aistit toimivat ja miten ympäristö vaikuttaa häneen

Etevan AiMo-työn tavoitteena on tukea aistimonivammaisen henkilön mahdollisimman hyvää toimintakykyä ja osallisuutta sekä tukea hänen lähihenkilöitään vuorovaikutuskumppanuuteen. Käsikirja kertoo AiMo-työstä Etevassa: 

  • miten työ alkoi 90-luvulla
  • millaista apua   AiMo-asiakkaalle on tarjolla nykyisin
  • mitä apua voimme tarjota AiMo-henkilön läheisille.

Eteva jakaa osaamistaan

Oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa aistimonivammaisten henkilöiden lähihenkilöille. Siksi saat oppaan käyttöösi ilmaiseksi nettisivuiltamme. Ota opas käyttöösi ja tutustu samalla myös muihin oppaisiimme Oppaat ja julkaisut -sivulta

Etevasta saat myös monenlaista vammaisalan täydennyskoulusta todella edullisesti.

  • Aisteista koulutamme seuraavaksi jo huomenna.
  • Lokakuun koulutukset koskevat autismin kirjon henkilöiden seksuaalisuutta, ikääntymisen vaikutuksia toimintakykyyn ja kehitysvammaisten mielenterveyttä.
  • Marraskuussa tarjolla on tietoa AAC-kommunikaatiosta. 

Tutustu koulutustarjontaamme Koulutuskalenterista!

 

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot