RAI-järjestelmän pilotointia laajennetaan

17.4.2018

Etevassa on päätetty laajentaa RAI-pilotointia 25 asiakkaasta 100 asiakkaaseen. Pilotoinnin aikana ID-arviointeja tehdään 50 kpl ja CHA-arviointeja 50 kpl. Espoon Hansakalliosta ja Ingaksenmäeltä ja Kauniaisista arviointeihin osallistuvat kaikki asiakkaat. Lisäksi arvioidaan tuki omaan kotiin asiakkaista 38 asiakasta sekä uuden vaativan asumisen yksikön 12 asiakasta. 

Laajennus aloitetaan niiden kuntien alueelta, joilla on eniten tukiasunnoissa asuvia asiakkaita. Tästä eteenpäin porrastetaan laajennusta, kunnes päästään 50 CHA-arviointiin. 

Tavoitteena on, että RAI-tietoa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti asiakas- ja sosiaalityössä.

Mikä RAI on?

RAI-järjestelmä on tarkoitettu palvelutarpeen arviointiin, sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen. Se on palvelutyyppikohtainen ja aikuisille kehitysvammaisille on kehitetty InterRAI Intellectual Disability. Palvelutarpeen arvioinnille on oma arviointivälineensä InterRAI-CHA.

RAI-arvioinnista saadaan apuvälineitä hoito- ja palvelusuunnitelmaan, mittareita, tunnuslukuja ja CAP-herätteitä asiakkaan toimintakyvystä, terveydentilasta ja riskitekijöistä, jotka voivat liittyä asiakkaaseen tai hänen asuinympäristöönsä. CAP-heräte on arvioinnista nouseva apuvälinetieto, joka kertoo asiakkaan voimavaroista ja riskitekijöistä, joita voidaan huomioida suunnitelmissa

© 2012 Eteva Käyttöehdot