RAI on uusi järjestelmä tiedonkeruuseen ja havainnointiin

27.4.2017

RAI on kansainvälinen tiedonkeruun ja havainnointiväline. RAI on tarkoitettu palvelutarpeen arviointiin, sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen.

RAI-arvioinnista saadaan apuvälineitä hoito- ja palvelusuunnitelmaan, mittareita, tunnuslukuja ja CAP-herätteitä asiakkaan toimintakyvystä, terveydentilasta ja riskitekijöistä, jotka voivat liittyä asiakkaaseen tai hänen asuinympäristöönsä. CAP-heräte on arvioinnista nouseva apuvälinetieto, joka kertoo asiakkaan voimavaroista ja riskitekijöistä, joita voidaan huomioida suunnitelmissa. 

RAI:n oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto InterRAI, joka toimii myös ohjelmiston ylläpitäjänä. Suomalaisia RAI-versioita valvoo Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos.

Omat versiot kehitysvammaisille ja palvelutarpeen arvioinnille

Vuonna 2014 Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella toteutettiin tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää RAI-ID soveltuvuutta kehitysvammaisten palveluiden arviointiin. Tämän tutkimuksen perustella toivottiin RAI-ID välinettä pysyvään käyttöön.

Välineen kautta saatava tieto auttaa toiminnan seurannassa ja kehittämisessä. Haasteena koettiin niiden asiakkaiden arviointi, joilla ei ollut sanallista kommunikointikykyä sekä arviointeihin menevä aika.

RAI-järjestelmä on palvelutyyppikohtainen ja aikuisille kehitysvammaisille on kehitetty InterRAI Intellectual Disability. Aiemmin ei Suomessa ole ollut vastaavaa yhtenäistä mittaria. Palvelutarpeen arvioinnille on oma arviointivälineensä InterRAI-CHA. 

RAI-pilotointi Etevassa

RAI-järjestelmän pilotointiin osallistuu Suomesta Etevan lisäksi myös muita kuntia ja organisaatioita mm. Eksote ja Espoo.

Etevassa pilotointi toteutetaan Espoon Hansakallion ja Ingaksenmäen sekä Kauniaisen yksiköissä, joista osallistuu yhteensä 25 asiakasta. Arviointeja tulee tekemään työpari sairaanhoitaja-ohjaaja.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos kouluttaa Etevalta kuusi ohjaajaa, sairaanhoitajan ja palvelukehittäjän arviointien sisällön osalta kevään ja syksyn 2017 aikana.

Arviointien tekeminen aloitetaan syksyllä 2017 ja tehdään siitä eteenpäin puoli vuosittain tai asiakkaan voinnin muuttuessa oleellisesti. Tehdyt asiakasarvioinnit lähetetään puolivuosittain Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle, joka kokoaa arvioinneista palautekoosteen, josta saadaan johtamisen tueksi apuvälineitä sekä vertailutietoja kansallisesti. 

Lisätietoa RAI:sta

Sanna Huhtakallio 
Eteva, palvelukehittäjä 
p. 040 304 8275
sähköposti: sanna.huhtakallio(at)eteva.fi 

Lisätietoja saat myös 

  • THL:n sivuilta: Tietoa RAI-järjestelmästä 
  • Sohlman, B. ja Nurmi-Koikkalainen, P. 2016. RAI-kehitysvammatyö (InterRAI-ID)- välineen käyttömahdollisuudet aikuisten kehitysvammaisten palveluissa. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. 
© 2012 Eteva Käyttöehdot