RAI:n avulla lisää tietoa asiakastyön suunnitteluun

13.12.2017

RAI-järjestelmä on palvelutyyppikohtainen ja aikuisille kehitysvammaisille on kehitetty InterRAI Intellectual Disability eli RAI-ID. Palvelutarpeen arvioinnille on oma arviointivälineensä InterRAI-CHA

Espoon ja Kauniaisen alueella InterRAI-ID arviointeja on tehty kesäkuusta alkaen ja InterRAI-CHA arviointeja on tehty lokakuun lopulta saakka. Asiakas (ja tarvittaessa omainen) on ensisijainen tiedonlähde arviointia täytettäessä, joskus joudutaan nykytilan kuvausta etsimään myös asiakastietojärjestelmästä, eli kirjauksista.

Kirjauksista voidaan hakea tietoja muun muassa kuinka asiakkaan toimintakykyä on kuvattu arviointijaksolta. Arvioinnin täyttäminen vaatii keskustelua myös työyhteisössä. Arviointijakson jälkeen arviointitiedot siirretään ohjelmistoon, ohjaajan ja sairaanhoitajan toimesta. Toimintatapojen muutos saadaan vauhtiin vasta, kun arviointikierroksia on takana muutamia, koska nyt opetellaan käyttämään järjestelmää ja siitä saatavia tietoja. Ensimmäinen tiedonsiirto on Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle tammikuussa 2018. 

Arvioinnista saatu tieto tullaan hyödyntämään asiakastyön suunnittelussa. Keskustelemme tällä hetkellä tiedon hyödyntämisen keinoista yksiköissä, jotta tieto, joka arvioinneista tulee, palvelisi paitsi asiakasta mahdollisimman hyvin, mutta myös työntekijän työtä. 

RAI pilotointia tullaan laajentamaan ensi vuonna 100:aan arviointiin, alueina Espoon alue, uusi vaativan asumisen yksikkö ja tuki omaan kotiin-asiakkaat.

Fakta

RAI on kansainvälinen tiedonkeruun ja havainnointiväline. RAI on tarkoitettu palvelutarpeen arviointiin, sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen.

Lue lisää aiemmasta uutisestamme 

Lisätietoja

Sanna Huhtakallio, palvelukehittäjä
sanna.huhtakallio (at) eteva.fi, p. 040 304 8275

© 2012 Eteva Käyttöehdot