Robotiikka tulee - Eteva on valmis

17.12.2018

Digitalisaatio ja robotiikka vaikuttavat merkittävästi meidän kaikkien arkeen nyt ja tulevaisuudessa. Ne avaavat myös Suomelle kansakuntana uusia vientimahdollisuuksia sekä keinoja tuottavuuden ja tuloksellisuuden lisäämiseksi. Eteva on omalta osaltaan vahvasti mukana tässä kehityksessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla on valmisteltu kansallinen Hyteairo-ohjelma, jossa on käyty läpi tekoälyn ja robotiikan mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Etevan toimitusjohtaja toimi jäsenenä Hyteairo-ohjelman ohjausryhmässä. Ohjelman valmistuttua on käynnistynyt toimeenpanovaihe, jossa lähdetään viemään asioita arjen tasolle. Eteva osallistuu myös tähän vaiheeseen ja siihen liittyviin työpajoihin. Hyteairon painopisteet ovat: 

  1. kotona asuminen
  2. hoito ja logistiikka sairaalaympäristössä
  3. lääkehoito ja -huolto
  4. hyvinvointivalmennus ja kuntoutus.

Etevassa käynnistettiin ohjelmistorobotiikan ensimmäinen pilottihanke syksyllä 2017. Kyseessä oli tietojen siirto teknologialtaan vanhentuneesta palkkajärjestelmästä käytössä olevaan uuteen järjestelmään. Ilman ohjelmistorobotiikkaa tiedot olisi ensin tulostettu paperille ja syötetty sitten käsin uudelleen. Ymmärrettävästi tällainen työtehtävä ei ole erityisen motivoiva ihmiselle, mutta Etevan digitaalinen työkaveri Eero paneutuu siihen oikein mielellään.

Keskeistä tämän tyyppisten hankkeiden onnistumiselle on selkeä ja tarkka työnkulun määrittely. Siirrettävien tietojen tunnistaminen, tietojen tallennus oikeaan paikkaan uudessa järjestelmässä sekä siirtymät työvaiheesta toiseen on määriteltävä tarkasti, jotta Eero pystyy toteuttamaan työt virheettömästi. 

Eteva järjesti sisäisen robotiikkatyöpajan 12. kesäkuuta. Meillä oli ilo saada työpajaan alustajaksi robotiikka-aktivisti Cristina Andersson. Työpaja toteutettiin yhteistyössä Digital Workforcen kanssa ja se poiki toistakymmentä toteuttamiskelpoista ehdotusta ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseksi.

Näistä toteutus- tai suunnitteluvaiheessa ovat jo:

  • Käyttäjätunnuksiin liittyvien tietojen päivitys
  • Vapaat paikat ja jonot -raportointi
  • Asiakkaiden ateriamaksujen laskutus ja käyttöpäiväkirjaukset
  • Sähköinen sihteeri sähköisen asianhallinnan / toimielinten sihteerien ja valmistelijoiden tueksi
  • Palvelupyyntöprosessin osittainen automatisointi ja tehostaminen

 

FAKTA

Ohjelmistorobotiikalla tarkoitetaan ohjelmaa, joka jäljittelee ihmisen tapaa käyttää tietokonetta toistoa sisältävissä työtehtävissä.

Digitaalinen työntekijä on tiiminjäsen, joka ohjelmoidaan jäljittelemään ihmisen toimintaa halutussa prosessissa tai tehtävässä. Digitaalisella työntekijällä on lisäksi omat käyttäjätunnukset tietokoneelle ja eri järjestelmiin.

Ohjelmistorobotiikalla voidaan avustaa tai kokonaan korvata eri työvaiheita, lisäksi ratkaisuilla voidaan lykätä IT-järjestelmäinvestointeja.

© 2012 Eteva Käyttöehdot