Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista

13.5.2016

Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Yleissopimus astuu voimaan 10.6.2016.

Yleissopimus velvoittaa Suomea edistämään, suojelemaan ja takaamaan kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti heidän ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa toteutumisen. 

Yleissopimuksen johtavana periaatteena on syrjinnän kielto ja sopimus korostaa vammaisten henkilöiden osallisuutta kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa.

© 2012 Eteva Käyttöehdot