Tuki omaan asuntoon -palvelutuote

23.2.2015

Tukea lyhytaikaiseen avuntarpeeseen saat nyt sekä omakustanteisesti että kunnan maksusitoumuksella.

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat ajoittain tukea, ohjausta ja opastusta omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa, uusissa tilanteissa ja kontakteissa sekä sosiaalisissa suhteissa, kuten harrastuksissa, terveydenhuollon kontakteissa ja yhteiskuntaan osallistumisessa.

Tuki omaan asuntoon -palvelutuote on hinnoiteltu tuntiperusteisesti ja sitä tuotetaan myös Etevan ulkopuolisiin asuntoihin.

Palvelu muodostuu ennalta sovituista tukitapaamisista, jotka suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan, sekä tukipuheluista ja/tai muuta teknologiaa hyödyntävistä kontakteista.

Tukea voidaan tarvittaessa antaa suunniteltujen tapaamisten lisäksi ja asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä ympärivuorokautiseen yksikköön tarpeen vaatiessa.

Tuntiperusteista hoitoa voidaan antaa aikuiselle myös ryhmäkodissa (aamu-, päivä- tai ilta-aikaan joko arkena tai viikonloppuna) tai asiakkaan kotona, kun hän asuu huoltajansa kanssa.

Tuotteen avulla voidaan vastata perheiden erilaisiin tarpeisiin ja tarjota 1–10 tuntia kestävää hoitoa. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa palvelun käyttäjän pysyvän hoitajan / huoltajan mahdollisuus asiointiin, lepoon tai virkistykseen ja siten tukea heidän jaksamistaan.

Tuntihoitoa voi ostaa myös omakustanteisesti ilman kunnan maksusitoumusta.


Lisätietoa saat sosiaalityöstämme.

© 2012 Eteva Käyttöehdot