Uusi itsemääräämisoikeuslaki vaikuttaa asiakkaisiin ja Etevan toimintaan

10.10.2014

Uusi itsemääräämisoikeuslaki on tulossa voimaan 1.11.2014. Se vaikuttaa Etevan asiakkaisiin ja toimintaan. Laki koskee sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden (suojatoimenpiteet) käytön edellytyksiä.

Uuden lain tavoitteena on

  • vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
  • vähentää rajoitustoimenpiteiden (suojatoimenpiteiden) käyttöä
  • turvata kaikille perustuslain mukainen välttämätön hoito ja huolenpito
  • parantaa henkilöstön oikeusturvaa.

Etevassa lain voimaantuloon liittyviä toimenpiteitä ja ohjeistusta valmistelee työryhmä, jossa on edustajia eri ammattiryhmistä ja vastuualueilta. Valmistelutyötä koordinoi konsultoiva psykiatri Terhi Koskentausta. Teemme valmistelutyötä yhteistyössä Helsingin kaupungin kehitysvammapalvelujen edustajien kanssa.
 
Työryhmän tehtävänä on ennen lain voimaantuloa koota Etevan käyttöön käsikirja, johon sisältyy ohjeet itsemääräämisoikeuslain soveltamisesta Etevassa. Käsikirja valmistuu lopulliseen muotoon vasta sen jälkeen, kun uusi laki on vahvistettu ja sen lopullinen sanamuoto on tiedossa.

Me Etevassa olemme jo vuosia toimineet monissa asioissa samaan tapaan kuin uusi laki edellyttää. Toimintaamme on ohjannut meidän oma Suojatoimenpidekäsikirja, jonka ohjeet nyt uudistamme noudattamaan uuden lain määräyksiä. Tällä hetkellä voimassa olevaan Suojatoimenpidekäsikirjaan voit tutustua tästä.

Itsemääräämisoikeuslakia koskeva sosiaali- ja terveysministeriön tiedote on luettavissa osoitteessa:
http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/itsemaaraamisoikeuslaki


Lisätietoja asiasta

Terhi Koskentausta
konsultoiva psykiatri, Eteva kuntayhtymä
apulaisylilääkäri, HYKS neuropsykiatrian pkl / kehitysvammapsykiatria

sähköposti: terhi.koskentausta(at)eteva.fi

© 2012 Eteva Käyttöehdot