Vaikuta vammaissosiaalityön kehittämiseen

4.9.2017

Hyvä vammaispalvelujen asiakas – vastaa asiakasosallisuutta kartoittavaan kyselyyn ja vaikuta samalla vammaissosiaalityön kehittämiseen!

Kyselyssä kartoitetaan vammaispalvelujen asiakkaiden ideoita osallisuuden toteuttamiseksi vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Tavoitteena on, että kyselyn kautta mahdollisimman moni voisi osallistua asiakkaiden osallisuutta kartoittavaan tutkimukseen. Kysely on tarkoitettu kaikille vammaispalvelujen asiakkaille ympäri Suomen.

Kysely liittyy VamO-hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään asiakasosallisuutta vammaissosiaalityössä. Vastausaikaa on 30.9.2017 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Kyselyitä on kaksi. Ensimmäinen on tarkoitettu täysi-ikäisille vammaispalveluiden asiakkaille. Toinen on tarkoitettu alle 18-vuotiaille vammaispalveluiden asiakkaille ja heidän perheilleen.  

18 vuotta täyttäneiden kysely (linkki aukeaa uuteen ikkunaan): https://www.webropolsurveys.com/S/EB1461D8E11DE317.par

Alle 18-vuotiaiden ja heidän perheidensä kysely (linkki aukeaa uuteen ikkunaan): https://www.webropolsurveys.com/S/C209CB169898860C.par

Lisätietoja hanketyöntekijöiltä:

Heli Ronimus, Projektisuunnittelija, Espoo
p. 043 8270726, heli.ronimus@espoo.fi

Nelli Lindroos, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Rovaniemi
p. 016 3226312, nelli.lindroos@rovaniemi.fi

Annina Heini, suunnittelija, Kynnys ry
p. 040 9401399, annina.heini@kynnys.fi

 

Logot rivissä: VamO-hanke, Vipuvoimaa EU:Lta, EU:n sosiaalirahasto

Kysely on osa valtakunnallista ESR-rahoitteista VamO-hanketta (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa). VamO-hanke on kehittämis- ja tutkimushanke, joka noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5).Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016-31.8.2019. 

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta. Hankkeen tavoitteena on mallintaa asiakasosallisuutta varmistava vammaissosiaalityön asiakasprosessin kuvaus kokoamalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia menetelmiä ja toimintakäytäntöjä vammaissosiaalityöhön. Hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki ja Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoa hankkeesta nettisivuilla (linkki aukeaa uuteen ikkunaan Lapin yliopiston sivulle):
https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/VamO-hanke
sekä hankkeen avoimella työskentelyalustalla Innokylässä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan Innokylän sivulle):
https://www.innokyla.fi/web/tyotila3989514

© 2012 Eteva Käyttöehdot