VamO-hankkeessa vahvistetaan osallisuutta vammaissosiaalityön asiakasprosessissa

12.6.2017

Kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden toteutuminen on haastavaa ja vaatii ammattilaisten erityisosaamista, kuten vuorovaikutuksen, vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien ja tuetun päätöksenteon osaamista. Eteva painottaa syksyllä 2016 käynnistyneessä VamO-hankkeessa erityishuoltopiirien osaamisen vahvistamista ja tavoitteena on varmistaa, että erityishuoltopiirien tehtävät ja ammattilaisten osaaminen viedään uuteen sote-palvelurakenteeseen. Etevan osahankkeessa käynnissä olevia toimenpiteitä ovat asiakasosallisuusryhmän toiminta, tiedon kerääminen asiakkailta heidän osallisuutensa toteutumisesta sekä RAI-toimintakykymittarin testaus.  

Etevan asiakasraati toimii VamO-hankkeeseen kuuluvana asiakasosallisuusryhmänä.

Asiakasraadin tarkoituksena on edistää asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi arvioimalla Etevan yksiköiden toimintaa, palaverikäytäntöjä sekä vammaisille henkilöille tarkoitettuja muita palveluita. VamO-hankkeessa toimii myös valtakunnallinen asiakasosallisuusryhmä, joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa.

Etevan edustajina ryhmässä ovat orimattilalainen Arto Serkelä ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Katariina Kontu.

Etevan osahankkeessa on kerätty tietoa siitä, kuinka asiakkaiden osallisuus toteutuu.

Etevan sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat ovat haastatelleet asiakkaita palvelusuunnitelman tai –ratkaisun laatimisen yhteydessä. Asiakkailta on selvitetty, kokevatko he olevansa osallisia heitä koskevissa asioissa, kuten palvelusuunnittelupalavereissa. Tärkeitä tietoja ovat mm. miten asiakkaiden kanssa valmistaudutaan palaveriin, keneltä he ovat saaneet tukea palaverin aikana ja huomioitiinko heidän oma mielipiteensä päätöksiä tehdessä. Etevan palveluratkaisulomaketta on kehitetty siten, että se sisältää jatkossa kysymyksiä asiakkaan osallisuudesta.

Sosiaalityön erilaisten menetelmien ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävien mittarien kehittäminen ja arvioiminen ovat myös tärkeä osa hanketta. Eteva on mukana pilotoimassa RAI-toimintakykymittaria, joka on yhtenäinen ja valtakunnallinen mittari kehitysvammaisten palvelutarpeen arviointiin. Hankkeessa toimivat asiakasosallisuusryhmät tulevat antamaan kommenttinsa RAI-mittarin sisällöstä. Etevassa mittaria testataan Espoon ja Kauniaisten asumisyksiköissä syksystä 2017 alkaen. On tärkeää, että RAI:n soveltuvuutta testataan, jotta saadaan tietoa mittarin toimivuudesta ja merkityksestä erilaisissa tilanteissa ja eri asiakasryhmillä.

Lisätietoja

Katariina Kontu
katariina.kontu(at)eteva.fi

Marketta Salminen 
marketta.salminen(at)eteva.fi

© 2012 Eteva Käyttöehdot