Vastaa VANEn kyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta

22.8.2017

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE pyytää levittämään tietoa kyselystään.

Kysely oikeuksien toteutumisesta vammaisten ihmisten arjessa


Toivomme, että voit käyttää hetken aikaasi vastataksesi oheiseen webropol-kyselyyn. 

Kyselyllä selvitetään, miten vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat. 

Kyselyyn voivat vastata vammaiset henkilöt, vammaisten henkilöiden omaiset ja läheiset sekä vammaisjärjestöjen ja kunnallisten vammaisneuvostojen toimijat.

Kyselyä voi vapaasti jakaa eteenpäin.

Pyydämme henkilöitä arvioimaan omasta näkökulmastaan oikeuksien toteutumisen nykytilaa omassa arkiympäristössä ja omassa elämässä. Lisäksi pyydämme listaamaan vastaajan mielestä keskeisimpiä kehittämiskohteita. 

Pyydämme vastauksia 15.9.2017 mennessä.

Taustaa

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus astui Suomessa voimaan 10.6.2016. Nyt valmistellaan ensimmäistä valtionhallinnon toimintaohjelmaa vammaissopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Toimintaohjelman pohjaksi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE kartoittaa oikeuksien toteutumisen nykytilaa ja haasteita.  Tämä kysely toimii pohjana toimintaohjelmatyölle. 

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, mitä asioita toimintaohjelmassa painotetaan.

Linkki suomenkieliseen kyselyyn (linkki avautuu toiselle sivustolle): https://www.webropolsurveys.com/S/00559B4309668ECF.par 

Kiitämme jo etukäteen kaikkia vastaajia!

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot