Yhdistimme asumisen ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueet

20.2.2015

Organisaatiouudistus korostaa asiakasnäkökulmaa.

Etevassa aloitettiin viime vuoden elokuussa työ asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan yhdistämiseksi yhdeksi vastuualueeksi. Uudistuksen tarkoituksena oli Etevan uuden strategian mukaisesti

  • korostaa asiakasnäkökulmaa ja asiakkaan saamaa palvelukokonaisuutta
  • lisätä joustoa ja henkilöstön liikkuvuutta eri yksiköiden välillä.

Vastuualueiden yhdistäminen on yhtenäistänyt asiakkaiden palvelun tuottamista sekä parantanut talouden tuottavuutta. Yhdistäminen mahdollistaa entistä paremmin henkilöstön sisäisen liikkuvuuden, tehtävä- ja urakierron sekä osaamisen kehittymisen.

Yhdistämisen tavoitteena on myös kehittää asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan johtamista ja esimiestyön toimivuutta niin, että asiakkaalle annettu palvelulupaus ja laadukas henkilöstöjohtaminen toteutuvat.

Muutokset ovat mitattavissa Etevan strategian mukaisesti lisääntyneenä hyvinvointina ja tuottavuutena.

Lue lisää yhtymähallituksen pöytäkirjasta 27.11.2014 §80

Etevan organisaatiokaavio 2015 alkaen

© 2012 Eteva Käyttöehdot