Asumisen laatukriteerit ohjaavat työtä Etevassa

12.12.2019

Etevan asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa korostuvat asiakkaan oikeudet. Etevan asumispalvelujen järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tavoitteenamme on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat asiakkaillemme omannäköisen elämän. Noudatamme palveluissamme Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) laatimia valtakunnallisia yksilöllisen tuen laatukriteereitä.

Laatukriteerit ovat

  1. Henkilö asuu omassa kodissa tavallisella asuinalueella.
  2. Hän tekee valintoja ja käyttää valtaa arjessaan.
  3. Hän osallistuu yhteisön ja yhteiskunnan toimintaan.
  4. Hänellä on merkityksellisiä ihmissuhteita.
  5. Hänellä on mahdollisuus kehittymiseen.
  6. Hänellä on arvostettuja sosiaalisia rooleja.
  7. Hänellä on hyvä elämänlaatu ja hyvinvointi.
  8. Hän saa tukea terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen.
  9. Hän on turvassa ja kokee turvallisuutta.

Vuodelle 2020 Eteva on valinnut erityiseksi tavoitteeksi laatukriteerin 2; valinta ja valta, joka tarkoittaa, että asiakas tekee omia valintoja ja päätöksiä arjessaan. Hänelle on tietoa vaihtoehdoista ja palveluista saatavilla ymmärrettävässä ja saavutettavassa muodossa. Asiakas saa tukea tiedon vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Hän saa tukea oman mielipiteen ja tahdon muodostamisessa ja ilmaisemisessa. Asiakas voi valita kuka häntä tukee päätöksenteossa. Hän saa tukea siinä, että ymmärtää päätöstensä seuraukset ja vaikutukset elämäänsä.


Asumisen laatukriteerit on laadittu Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnassa. KVANK on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka jäsen Eteva on. Laatukriteereistä kertovan julkaisun saat auki Verneri.net-sivustolta. Linkki avautuu uuteen ikkunaan: Asumisen tekoja – laatikriteerit asumisen arviointiin ja kehittämiseen 


Lisätietoja

Marika Metsähonkala, tulosaluejohtaja Elämän tuki
marika.metsahonkala (at) eteva.fi
puh. 040 304 7002

© 2012 Eteva Käyttöehdot