Rekisteriselosteet

Me Etevassa tarvitsemme toimintaamme erilaisia henkilötietoja, joista muodostuu henkilörekistereitä. Niiden tarkoitus ja sisällöt pitää kertoa

  • tietosuojaselosteessa tai 
  • rekisteriselosteessa.

Voit avata selosteet alla näkyvistä linkeistä. Linkin vieressä kerrotaan, miksi kukin rekisteri on olemassa. Linkit avautuvat uusiin ikkunoihin pdf-tiedostoina.

Tietoja haluavan tulee esittää yksilöity pyyntö rekisterinpitäjälle.Alla on linkkejä lomakkeisiin, joilla voi tehdä tietojen tarkastuspyynnön.Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus koskee rekisteröityä itseään koskevia tietoja.

Oikeus tietojen tarkastamiseen on

  • henkilöllä itsellään
  • alaikäisen huoltajalla
  • edunvalvojalla, jolle henkilökohtaisten asioiden hoito on määrätty.
Rekisteritietojen tarkistuspyyntö

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa, että haluat tarkastaa sinusta tai huollettavastasi tallennetut tiedot.

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Tällä lomakkeella voit pyytää tarkastamaan, onko työntekijällä ollut asiakassuhde tai muu asiallinen syy käsitellä sinun tai huollettavasi tietoja.

Asiakastiedon tietosuojailmoitus

Meidän pitää asiakastyössämme kerätä henkilötietoja asiakkaistamme. Keräämme ne Lifecare asiakastietojärjestelmään.
 
Henkilötiedon
tietosuojaseloste

Henkilötiedon tietosuojaseloste muista kuin asiakastiedosta. Tässä kerrotaan, mihin tarkoitukseen meillä talletetaan henkilötietoja silloin, kun ei ole kyseessä asiastieto. 

Kameravalvonnan tietosuojailmoitus

Kameravalvonta tukee yksiköissä tehtävää asiakastyötä ja on osa asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamista.

SPA-tietosuojailmoitus

Tarvitsemme omistajakuntien yhteystietoja, jotta voimme tunnistaa käyttäjät raportointipalveluun.

Sidosryhmäosoitteiston rekisteriseloste

 

Tarvitsemme yhteistyökumppaneidemme yhteystietoja, jotta voimme pitää yhteyttä kumppaneihimme, esimerkiksi lähettää uutiskirjettä tai sidosryhmälehteä.
 
Vapaaehtoistoistoiminnan rekisteriseloste

Tarvitsemme vapaaehtoistoimijoidemme yhteystiedot, jotta voimme pitää yhteyttä heihin.

Tietosuojaseloste Haahtela Kiinteistöhallintajärjestelmän vuokrarekisteri

Haahtela-järjestelmässä on tallennettuna vuokrasopimukset ja sieltä tehdään vuokrien laskutus ja perintä.

Tietosuojaseloste Intime Plus taloushallintajärjestelmän 
asiakasrekisteri

Tämä järjestelmä on palveluiden ja tavaroiden laskutusta ja maksujen perintää varten. 

Tietosuojaseloste Intime Plus taloushallintajärjestelmän 
toimittajarekisteri

 

Tämä järjestelmä on ostolaskujen ja maksuosoitusten maksamista varten.

RAI-pilotoinnin asiakastietorekisteri

RAI-ohjelmalla kerättyjä henkilötietoja käsitellään Etevassa ennalta sovittujen pilottiyksiköiden asiakkaiden toimintakyvyn kartoittamiseksi ja palvelutarpeen arvioimiseksi sekä palvelun suunnitteluun.

RAI-pilotoinnista syntyvä henkilötieto Henkilötiedon rekisterin tarkoituksena on on koota RAI-pilotoinnissa syntyvä henkilötieto. Työntekijät kirjautuvat ohjelmistoon toimi-kortilla, josta jää tunnistetieto. Tiedot luetaan henkilötiedoksi, jos henkilö on tunnistettavissa.
© 2012 Eteva Käyttöehdot