Tutkimus- ja opinnäytetyöluvat

Tutkimuluvat

Eteva kuntayhtymän yhtenä strategisena tavoitteena on toimia Suomessa vammaispalvelujen johtavana tuottajana ja toimialansa kehittäjänä.Tutkimus- ja kehittämishankkeilla vaikutetaan strategian toteuttamiseen.

Korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyöstä Etevassa vastaa tutkimustoimikunta. 

Tehtävät

 • Tutkimuslupahakemusten käsittely ja tutkimuslupien myöntäminen  tiedekorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen ylempiin tutkintoihin liittyvien opinnäytetöiden osalta. (Ammattikorkeakoulun perustutkinnon ja 2. asteen tutkinnon opinnäytetyön tai kehittämistehtävän lupahakemuksen hyväksyy tulosaluejohtaja, jonka tulosalueella opinnäytetyö/kehittämistehtävä toteutetaan.)
 • Korkeakouluyhteistyö.
 • Tutkimushankkeiden suunnittelun tuki ja toteutumisen varmistaminen.
 • Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun suunnittelu ja toteuttaminen.
 • Julkaisutoiminnan organisoiminen yhteistyössä viestintä- ja kehitysyksikön kanssa.
 • Eettisenä toimikuntana toimiminen.
 • Strategiakausittain tutkimustoiminnan painopisteiden ja tavoitteiden esittäminen hallitukselle.

Jäsenet

 • Henkilöstöjohtaja Maari Vaali, työryhmän puheenjohtaja, Eteva
 • Psykologi, Eteva
 • Apulaisylilääkäri, Eteva
 • Tulosaluejohtaja Elli Tuomiharju, Eteva
 • Tulosaluejohtaja Pirjo Riikonen, Eteva
 • Professori Raimo Lappalainen, Jyväskylän yliopisto, psykologianlaitos
 • Yliopettaja Päivi Huotari, Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala
 • työryhmän sihteeri, Eteva
 • Rahoitusasiantuntemusta edellyttävissä kysymyksissä korkeakoulu- ja tutkimustoimikunta konsultoi nimettyä Etevan taloushallinnon edustajaa.
 • Tarvittaessa korkeakoulu- ja tutkimustoimikunta voi kutsua muita asiantuntijoita.

Yhteystiedot

 • Korkeakoulu- ja tutkimusryhmän puheenjohtaja Maari Valli puh. 040 304 7009
 • Sähköposti: tutkimus(at)eteva.fi

TIEDEKORKEAKOULUT, YAMK TAI MUU

Ohjeet ja hakeminen...

AMMATTIKORKEAKOULU TAI 2. ASTE

Ohjeet ja hakeminen...

© 2012 Eteva Käyttöehdot