Vantaa

Vantaan asumispalvelut

Meillä Vantaalla asuntoja on Ilolan, Vallinojan ja Korson alueella. Korsossa ryhmäkoteja on 3, joista yhdessä on asuntoja autismin kirjon nuorille. Ilolassa on 2 ryhmäkotia. Vallinojalla on 3 ryhmäkotia ja 1 erillinen asunto. Ryhmäkodit ovat yleensä omakotitaloja, joissa on 5-6 asuntoa.

Meillä asukkaat saavat yksilöllistä palvelua oman tarpeensa mukaan, tarvittaessa myös ympärivuorokautisesti. Meillä on erityisosaamista autismin kirjon henkilöiden lyhytaikaisesta asumisesta sekä ikääntyvien asumisesta.

Vantaan päiväaikainen toiminta

Vantaan Ilolassa on pieni päiväaikaisen toiminnan yksikkö autismin kirjon asiakkaille.

Haluatko Etevan asiakkaaksi?
© 2012 Eteva Käyttöehdot