Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa
29.4.2020

Oletuskuva

ESR-hanke toteutetaan 1.9.2016–31.8.2019 ja toimijoita ovat Lapin yliopisto (hallinnoija), THL, Eksote, Espoo, Eteva, Rovaniemi, Invalidiliitto ja Kynnys. Päätavoitteena on vahvistaa valtakunnallisesti asiakasosallisuutta vammaissosiaalityössä.

Hankkeessa tuotetaan tietoa ja kehitetään vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta sekä vammaissosiaalityön asiakasprosesseja ja työkäytäntöjä. Valtakunnallinen osallisuusryhmä arvioi ja valvoo asiakasosallisuuden toteutumista hankkeessa.

Etevan osahankkeen tavoitteet ovat:

  1. Asiakkaiden moniammatillisen palvelutarpeen arviointikäytännön kehittäminen siten, että erityishuollon piirissä olevien asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan sosiaalityön prosessissa: mm. tuettu päätöksenteko, vaihtoehtoiset kommunikointikeinot sekä varhaisen vuorovaikutuksen keinoin kommunikoivien osallisuus palvelusuunnittelu-prosessissa.
  2. Asiakkaiden tarvitseman tuen ja avun määrän arviointikäytännön edelleen kehittäminen ja juurruttaminen.
  3. ICF-käsitteistön käyttäminen palvelutarpeen arvioinnissa ja palvelun suunnittelussa, kun palvelun toteuttamissuunnitelma laaditaan.

Etevaan perustetaan alueellinen asiakasosallisuusryhmä, projektiryhmä ja ohjausryhmä. Hankkeeseen osallistuu 2-4 sosiaalityöntekijää, joiden rinnalla työskentelee ammattikehittäjä sekä kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoita.


Lisätietoa

Katariina Kontu
sosiaalityöntekijä
katariina.kontu(at)eteva.fi
p. 040 304 7824

Susanna Wolkoff
aluepäällikkö, Kehitysvammapsykiatriset yksiköt Hämeenlinna, Kerava ja Lahti
susanna.wolkoff@eteva.fi
p. 040 304 7865

Aihepiirit

Arkisto