Arki digittää myös Etevassa
14.12.2021

Oranssilla pohjalla teksti: #ArkiDigittää

Etevassa asiakkaiden arkeen liittyvää digitaalista tukea ja ohjausta kehitetään paitsi omassa digiyksikössämme, myös yhdessä Honkalampi-säätiön kanssa Arki digittää -hankkeessa sekä osana lukuisia muita hankkeita. Etevan tavoitteena on tarjota asiakkailleen digitaalisia palveluita siten, että ne tukevat hyvinvointia ja osallisuutta.

Arki digittää -hanke on osa Honkalampi -konsernin kehittämistoimintaa. Hanketta rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) Veikkauksen varoin, ja sille on myönnetty avustusta vuosille 2021–2023. Tavoitteena on

  • vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden digitaalisen osallisuuden ja toimijuuden toteutumista asumisen ja vapaa-ajan toimintaympäristöissä
  • edistää heidän mahdollisuuksiaan toimia digikansalaisena yhteiskunnassa kokeilevan yhteiskehittämisen keinoin.

Eteva auttaa hanketta tavoittamaan kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän lähihenkilöitään sekä kehitysvamma-alan ammattilaisia mukaan hankkeen toimintaan. Olemme nimenneet palvelupäällikkö Janne Kortelaisen luotsaaman Myllykallion yksikön Lohjalla Kutsu Digi Asumaan! -etäpilottiin. Yksikkö pilotoi Kutsu Digi Asumaan! -toimintamallia oman työnsä osana järjestämällä asiakkaillemme Digihautomoita yhdessä Honkalampisäätiön kanssa. Yksikkö myös arvioi toimintaa, sen tuloksia ja kehittämisprosessia, sekä edistää toimintamallin juurtumista omaan arkeensa.

 

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Janne Kortelainen

Honkalampi-säätiön Arki digittää -hanke, siirryt Honkalampi-säätiön sivulle

 

Arkisto