Silta-hankkeessa tapahtuu - Riippumaton tuki päätöksentekoon
13.4.2021

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen logo.

Meistä jokainen tarvitsee tukea päätöksenteossa

Me kaikki teemme päivittäin lukemattoman määrän päätöksiä - osa loistavia, osa hyviä ja osa huonoja. 

Lopputuloksen laaja vaihtelu kertoo siitä, että päätöksenteko ei ole helppoa. Jos päätöksenteon vaiheita alkaa miettiä, huomaa, että kyse on melko monivaiheisesta toimituksesta. Päätöksemme perustuvat aiempiin kokemuksiimme, asian pohtimiseen eri näkökulmista ja usein päätöksemme saavat ja myös tarvitsevat vaikutteita, apua ja tukea muilta elämämme ihmisiltä.

Silta omannäköiseen elämään -hankkeessa on pohdittu päätöksentekoa. Sitä, miten palveluissamme olevat ihmiset sekä muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt saataisiin samalle viivalle muiden kanssa elämänsä päätöksenteon suhteen. Suuri osa heistä tarvitsee toisen henkilön tukea ja apua sekä mielipiteensä muodostamiseen, että mahdollisesti myös sen ilmaisemiseen. Koska lähtökohtainen ajatus on, että jokainen ihminen on kykenevä päätöksentekoon, tuki ja apu ovat ne mitä haluamme peräänkuuluttaa.

Kaikki ihmiset eivät ole samalla viivalla päätöksenteon ja itsemääräämisoikeuden suhteen.

 

​​​​Riippumattomuus päätöksenteon tuessa

Yleensä päätöksenteossa tukeminen on lähi-ihmisten tehtävä. Omaiset ja arjen tukijoukot käyvät keskustelua tukien mielipiteen muodostumista ja sen pohjalta tehtävää valintaa. Joskus voi kuitenkin olla niin, että lähi-ihmisiä ei ole tai syystä tai toisesta itsemääräämisoikeus ei toteudu heidän tuellaan.​

Siksi hankkeessa on alettu pohtia riippumattoman tukihenkilön mallia. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan riippumaton on "sellainen, joka tai mikä ei ole muista tai muusta riippuvainen". Tässä tapauksessa siis henkilö, jolla ei ole ennakkoajatuksia tuettavasta tai muita varsinaisia velvoitteita, kuin olla henkilön tukena oman mielipiteen muodostumisessa ja ilmaisemisessa. Aito tukena oleminen ei ole mikään vippaskonsti, joka tapahtuu hetkessä. Se vaatii aikaa, tutustumista, luottamusta ja oikeaa asennetta; siis vuorovaikutusta.

Vuorovaikutus on kaiken kaikkiaan haastava laji. Me ihmiset olemme kaikki niin erilaisia; tulemme tilanteisiin erilaisilla kokemuksilla, tulkitsemme toisiamme eri lähtökodista ja ilmaisemme itseämme omintakeisesti. Pääsemme kuitenkin jo aika hyvin yhteiselle polulle, kun vuorovaikutamme arvostavasti ja omaa toimintaamme peilaten.​

 

​​​​​​Yhdessä - palvelumuotoilun keinoin​

​Vuorovaikutuksen voima onkin oikeastaan ainut asia, jonka voi mainita faktana riippumattoman tukihenkilön toiminnassa. Paras lopputulos saadaan aikaan, kun asioita tehdään yhdessä. Siksi riippumattoman tukihenkilön mallia tehdään yhdessä – palvelumuotoilun keinoin. Hanketiimissä on etsitty tietoa olemassa olevista kanssakulkijuuden malleista sekä ulkomailta, että Suomesta. Nämä erilaiset mallit toimivat varteenotettavina ehdotuksina palvelumuotoilun prosessissa.

Palvelumuotoilu on kovin trendikästä ja hienoa, mutta aivan syystä! Se on mitä hienoin tapa kehittää palveluita – yhdessä kaikkien palveluprosessiin liittyvien henkilöiden kanssa.

Käytännössä palvelumuotoilu tapahtuu hanketiimin lisävahvistuksen Elisan vetämänä. Hän on töissä Kehitysvammaisten palvelusäätiön Suunta - henkilökohtaisen budjetoinnin keskuksessa suunnittelijana. Hänellä on vankka osaaminen ja into sekä vammaistyöhön että palvelumuotoiluun.

Riippumattoman tukihenkilön mallin palvelumuotoilu tapahtuu käytännössä yhteistoiminnallisissa työpajoissa. Työpajoihin osallistuvat vammaistyön ja henkilökohtaisen budjetoinnin asiantuntijat, lähituen ihmiset ja itse palveluiden käyttäjät. Odotamme innolla, millaisia näkökulmia työpajatyöskentelystä saadaan ja millaiseksi malli lopulta muodostuu.

 

​Elämänsuunnitelun korttipakka

​Riippumattoman tukihenkilön mallin lisäksi hankkeessa muotoillaan tukihenkilölle työkaluksi elämänsuunnittelun korttipakkaa. Tarve korttipakalle tunnistettiin, kun pohdittiin työkaluja, joita tukihenkilölle  voisi antaa mukaan, kun hän lähtee tapaamaan tuettavaa henkilöä.

Korttipakan ei ole tarkoitus olla kaiken kattava AAC-työkalu vaan enemmänkin suuntaviivoja antava "hakemisto", jota täydennetään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti muilla tukikeinoilla. Koska korttipakka on henkilökohtaisen budjetoinnin ideologian mukaisesti elämän, ei palveluidensuunnittelun voimavaralähtöinen työkalu, se muotoutuu Simon Duffyn kansalaisuuden avaimien ympärille.

Korttipakan osat: Rakkaus, vapaus, raha, koti, apu, elämä.

Kuva: Elämän suunnittelun korttipakasta on moneksi

  • Asiakkaan tueksi oman elämän suunnitteluun
  • Tukea prosessiin tuen antajalle
  • Tietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista työntekijöille
  • Päätöksenteon tukemiseen
  • Vaihtoehtojen kartoittamiseen
  • Mahdollisuuksia ja uusia ideoita
  • Sisältöä suunnitelmaan
  • Selkeyttä palveluihin.

 

​​Tukihenkilömallia testataan käytännössä

Palvelumuotoilun lisäksi testaamme riippumattoman tuen mallia ja korttipakkaa myös käytännössä. Hanketyöntekijä toimii tukihenkilönä palveluissamme olevien henkilöiden kanssa. Heidän jokaisen elämäntarina ja -tilanne on ainutlaatuinen ja työskentelyä ohjaavatkin juuri heidän toiveensa, haaveensa ja tarpeensa.

Tukihenkilöllä on jalkautuessaan mukanaan sopivasti kokemusta asiakasryhmästämme, avoin mieli, kortit ja pullaakin taisi tulla luvattua. Odotamme innolla, millaisia kanssakulkijuuden tarinoita tukihenkilöllä on kerrottavaksi syksyllä - palataan siis niihin myöhemmin.

 

Lue lisää hankkeesta

Arkisto