Monialainen yhteistyö – haasteet ja mahdollisuudet
26.5.2021

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen logo.
Kelan johtava asiantuntija Marjukka Turunen on laatinut Etevan Silta omannäköiseen elämään -hankkeen pyynnöstä selvityksen monialaisen asiakastyön haasteista ja mahdollisuuksista. 
 
Silta omannäköiseen elämään -hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea yhteistyömallien kehittämistä ja yhdyspintojen sujuvoittamista asiakkaan kokonaistilanteen huomioimiseksi osana palvelutarpeen arviointiin ja elämänsuunnitteluun liittyviä käytäntöjä. Näissä korostuu ensimmäisessä vaiheessa asiakkaan suostumukseen pohjautuvien tiedonjakamiskäytäntöjen kehittämistyö ja sen suhde nykylainsäädäntöön. 
 
Monissa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tilanteissa korostuu tarve monialaiseen asiakasyhteistyöhön. Monialainen asiakasyhteistyö on yksi niistä ratkaisuista, joilla päästään joustavampaan, asiakkaan itsemääräämisoikeutta lisäävään toimintamalliin, mihin myös henkilökohtaisen budjetoinnin malli kansallisen kokonaishankkeen myötä tähtää.
 
Tutustu tästä selvitykseen.
 
Kaikki Silta omannäköiseen elämään -hankkeen materiaalit löydät tästä.
 
 
Lisätietoja
Mia Koski, hankepäällikkö
puh. 040 304 7404

Arkisto