Silta-hankkeen tulokset käytäntöön
20.1.2022

Silta-hankkeen logo, jossa hymyilevä tikku-ukko iso sydän käsissään.

Silta omannäköiseen elämään -hanke on tullut päätepisteeseensä ja on aika kertoa sen tuloksista.


Hankkeen aikana nousi yhä merkittävimmiksi työtämme ohjaaviksi arvoiksi


- itsemääräämisoikeus
- osallisuus
- tasavertainen vuorovaikutus ja
- oikeus tiedonsaantiin.


Tasavertaiseen kohtaamiseen tulee kiinnittää huomiota varsinkin niiden asiakkaiden kanssa, jotka tarvitsevat erityistä tukea, sillä heidän hyvinvoinnilleen osallisuuden toteutumisella tai sen toteutumatta jäämisellä on suuri vaikutus.


Asiakas on oman elämänsä aktiivinen toimija ja hänellä tulee olla valtaa vaikuttaa omiin palveluihinsa ja niiden suunnitteluun. Näiden toteutuminen edellyttää vuorovaikutteista toimintaa asiakkaan, ammattilaisten ja asiakkaan läheisten kesken siten, että asiakkaan on mahdollista vaikuttaa omaan palveluprosessiinsa omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaisesti.

Asiakkaan aidon osallisuuden mahdollistamiseksi on Silta-hankkeessa kehitetty muun muassa


- Tukirinki-toimintamalli 
- Verkostokartta-työkalu 
- Riippumattoman tuen malli
- Asiakaskehittäjäryhmien toimintamalli

- Elämänsuunnittelun kortit (Elämänsuunnittelun korttipakat) sekä
- Elämänsuunnittelun kortit -sovellus, joka toimii Android- ja iOS-tableteissa.

Hankkeessa tuotetut materiaalit on kehitetty yhdessä asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa esimerkiksi erilaisissa työpajoissa ja asiakaskehittäjätapaamisissa.

Asiakaskehittäjätoimintaa tullaan jatkamaan Etevassa, sillä näin toteutettuna se tukee asiakasosallisuutta. Samalla se osaltaan auttaa uuden toimintakulttuurin oppimista sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta.

Kaikki Silta-hankkeen tekemät materiaalit, raportit ja muut julkaisut löydät hankkeen verkkosivuilta Silta omannäköiseen elämään.

 

Lisätietoa Silta omannäköiseen elämään -hankkeesta:


Kirsi Manssila
kehittämispäällikkö ja hankejohtaja
p. 040 304 7010
kirsi.manssila@eteva.fi

Arkisto