Eteva vahvistaa osaamistaan järjestämällä oppisopimuskoulutuksen
27.2.2019

Kuva kommunikaatiokuvien kokoelmasta.

Eteva järjestää oppisopimuskoulutuksen ”Aistien ja kommunikoinnin merkitys ohjaus- ja hoitotyössä” vahvistaakseen henkilöstönsä osaamista.

Asiakkaan aistien toiminnan ymmärtäminen ja kommunikoinnin sujuminen asiakkaan ja ohjaajan kesken on sujuvan ja turvallisen ohjauksen kivijalka. Molemminpuolinen ymmärtäminen luo hyvän ilmapiirin niin asiakkaan elämään kuin ohjaajan työpäivään.

Eteva järjestää koulutuksen ”Aistien ja kommunikoinnin merkitys ohjaus- ja hoitotyössä” yhdessä Seurakuntaopiston kanssa.

Koulutuksessa perehdytään aistihäiriöiden aikaansaamiin arjen haasteisiin sekä tutustutaan keinoihin, joilla haastavat tilanteet saadaan sujuvammiksi. Koulutus on suunnattu Etevan hoito- ja ohjaustyötä tekeville ammattilaisille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan. 

Koulutus antaa uusia välineitä ohjaajan työkalusalkkuun ja tutustuttaa erilaisiin aistiharjoituksiin, aistivälineisiin ja aistihuoneiden käyttöön. Opinnoissa myös vieraillaan Etevan eläinavusteiseen toimintaan erikoistuneeseen maatilaan. Koulutuksessa perehdytään myös korvaaviin kommunikointikeinoihin ja niiden tarpeellisuuteen osana ohjaus- ja hoitotyötä. 

Koulutuksen toteutus

Oppisopimuskoulutuksen lopullinen sisältö muokataan vastaamaan mahdollisimman hyvin koulutettavien yksilöllisiä oppimistarpeita. Koulutus sisältää omaehtoisen opiskelun lisäksi lähiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Koulutuksen aikana suoritetaan yksi tutkinnon osa omalla työpaikalla: Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp.

Lisätietoja 

Palvelupäällikkö Mikko Lindqvist
mikko.lindqvist@eteva.fi
puh. 040 304 7033

Arkisto