Asiakkaat tyytyväisiä Etevaan
24.4.2019

.

Etevassa on viimeisten 4 vuoden aikana tehty asiakastyytyväisyyskyselyitä käyttäjäasiakkaille, omaisille ja tilaaja-asiakkaille. 

Omaisille ja tilaaja-asiakkaalle kysely tehdään koko Etevan alueella. Etevassa on määritelty strategiset tulosmittarit tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyyteen liittyen. 

  • Eteva toimii strategiansa mukaisesti: tulos 3,7 (tavoite 3,5)
  • Etevan yksiköiden henkilökunta toimii asiakaslähtöisesti: tulos 3,9 (tavoite 3,5)

Nämä arvot ovat parhaat, mitä kyselyissämme on koskaan saatu.

Omaisten kyselyyn saimme vastauksia ennätysmäärän, pääsääntöisesti omaiset ovat tyytyväisiä läheistensä saamaan palveluun. Kehittämistoiveissa useamassa kommentissa nousi esiin henkilökunnan vaihtuvuus, tiedonkulku, erilaisten aktiviteettien järjestäminen asiakkaille ja tiloihin liittyvät asiat. Näihin kiinnitetään toiminnassa huomiota mahdollisuuksien mukaan.       

Käyttäjäasiakkaille kyselyt on tehty alueellisesti, tänä vuonna oli itäisen alueen vuoro. Valitettavasti vastaajamäärä jäi tässä kyselyssä niin alhaiseksi, että sitä on vaikea saada yleistä käsitystä tilanteesta.

Lisätietoja 

Viestintä- ja kehitysjohtaja Merja Hento
P. 040 304 7005

Arkisto