Päihdekoulutusta Etevassa
24.4.2019

Oletuskuva

Päihteet ovat nykyisin kasvava ongelma myös kehitysvammaisilla henkilöillä, näin on Etevan asiakkaillakin. Tämän johdosta Etevan henkilöstölle on järjestetty koulutusta aiheeseen liittyen.

Paihdekoulutus.jpg

Koulutuksen tavoite oli käytännönläheinen; lisätä perustietoa päihteistä, opastaa henkilöstöä ottamaan aihe asiakkaiden kanssa puheeksi ja esitellä käytössä olevia arviointimenetelmiä. 

Tänä keväänä järjestettyyn koulutukseen osallistui yhteensä 131 henkilöä; kehitysvammapsykiatrian lähityöntekijöitä, asiantuntijoita, elämän tuen ohjaajia, vastaavia ohjaajia ja sairaanhoitajia sekä kehittämistoiminnasta vastaava palvelunkehittäjä. Kouluttajana oli sairaanhoitaja Petri Kylmänen Mood House Oy:stä. Petrillä on pitkä kokemus päihdetyöstä muun muassa Helsingin kaupungin päihdehoidon koordinaattorina psykiatrian ja päihdehuollon erityispalveluissa. 

Koulutukseen osallistujat kokivat saaneensa päihdeasioista hyvän perustietopaketin. Koulutuksen näkökulma oli päihdetyössä ja vakavissa riippuvuuksissa, joita meidän asiakkaillamme on onneksi suhteellisen vähän. Lisäosaamista jäätiin kaipaamaan vammaispuolen erityiskysymyksistä, muun muassa arviointimenetelmien tarkemmasta soveltamisesta kehitysvammaisille ihmisille sekä päihteiden käytöstä liittyen arjen IMO-kysymyksiin. 

Saavatko asiakkaamme käyttää päihteitä, juoda tai polttaa tupakkaa? Missä menevät rajat? Minkälaisia keinoja ja tapoja henkilöstöllä on käsitellä asiakkaiden kanssa näitä kysymyksiä, kun automaattisesti päihteiden käyttöä ei voi kieltää? Miten yksiköissä suhtaudutaan asiakkaiden päihdekokeiluihin? Koulutuspäivien keskustelu herätti monia ajatuksia ja kehittämisen kohteita.

Päihteet ja niiden käyttäminen näyttävät olevan hankala aihe ottaa puheeksi asiakkaiden kanssa. Meidän asiakkaamme toimivat yhteiskunnan jäseninä, eikä päihteiltä ja niiden tarjonnalta voi välttyä. Tietävätkö he mitä päihteet ovat ja miten ne vaikuttavat? Osaavatko he suojella itseään mahdolliselta päihteiden tarjonnalta tai päihteiden käyttöön liittyviltä hyväksikäytön ilmiöiltä? 

Kehitysvammaisten henkilöiden päihdekasvatukselle on tarvetta. Asiakkaat tarvitsevat tietoa siitä, miten päihteet vaikuttavat, mitä vaaroja niiden käyttöön liittyy ja etukäteen mietittyjä toimintamalleja. Henkilökunta tarvitsee konkreettisia työkaluja arjen tilanteisiin. Koulutus vahvisti päihdeasioiden jatkokäsittelyn tarpeen Etevassa. 

Lisätietoja

Terhi Tehola
aluepäällikkö
p. 040 304 7821

Arkisto