Asiakkaiden kokemuksia vammaissosiaalityöstä
12.6.2019

Logot: Eu, Vipuvoimaa EU:lta ja Vamo-hanke

VamO-hanke tutki: Vammaispalvelujen kehittäminen edellyttää sosiaalityöntekijöiden ja vammaisten henkilöiden sekä heidän perheidensä yhteistyötä. Asiakkaat kokivat, että heidän antamansa palaute ei nykyisin riittävästi vaikuta palvelujen toteutukseen.

 

Eteva on mukana VamO-hankkeessa, joka on ESR-rahoitteinen valtakunnallinen vammaissosiaalityön tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta vammaissosiaalityön prosessissa sekä nostaa esiin vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta. Hankkeessa on mukana 8 eri organisaatiota ja kehittämiseen on osallistunut vammaissosiaalityön asiakkaita, vammaisjärjestöjä, vammaispalveluiden työntekijöitä, asiantuntijoita sekä tutkijoita.

VamO-hankkeessa toteutettiin valtakunnalliset asiakaskyselyt, joihin saatiin yhteensä 541 vastausta. Asiakaskyselyjen perusteella kirjoitettiin raportti ”Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä – asiakkaiden kokemuksia”.

Kyselyjä tehtiin kaksi, yksi suunnattiin aikuisille vammaissosiaalityön asiakkaille ja toinen lapsille sekä heidän vanhemmilleen. Sähköisesti toteutettujen kyselyjen vastausten perusteella osallisuuden kokemukset vaihtelevat ja vastaajat pitävät eri asioita tärkeinä, vaikkakin myös yhteisiä osallisuutta lisääviä tekijöitä löytyy.

Tulosten mukaan vammaispalvelujen kehittäminen edellyttää sosiaalityöntekijöiden ja vammaisten henkilöiden sekä heidän perheidensä yhteistyötä. Asiakkaat kokivat, että heidän antamansa palaute ei nykyisin riittävästi vaikuta palvelujen toteutukseen.

Yli 18-vuotiaat vastaajat toivoivat, että sosiaalityössä heitä kohdellaan yksilöinä ja palvelutmuotoillaan heidän elämäänsä sopiviksi. Sosiaalityöltä toivottiin erityisesti joustavuutta, avoimuutta, tiedon ja palvelujen esteettömyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Vastaajat tunnistivat, että työntekijöiden suuret asiakasmäärät, työntekijöiden kiire ja vaihtuvuus sekä sosiaalityöntekijöiden ammatillisen liikkumavaran kapeus vaikeuttavat yhdenvertaisen osallisuuden asiakaskohtaista toteuttamista.

Alle 18-vuotiaiden vastaajien erityinen toive oli, että he pääsisivät mukaan sosiaalityön tapaamisiin,tapaamiset tapahtuisivat pääsääntöisesti kotona ja että työntekijät käyttäisivät hänellesoveltuvia puhetta tukevia kommunikaatiomenetelmiä ja -välineitä, kuten kuvia,tukiviittomia ja tabletteja. 

Vammaisten henkilöiden ja heidän elämänsä yksilöllisyys edellyttää sosiaalityöltätaitoa ja mahdollisuutta muuntaa toimintatapojaan asiakas- ja tilannekohtaisesti. Rohkaisevaa on kuitenkin huomioida, että vastaajien tuomat kehittämisehdotukset ovat toteutettavissa. Tärkeintä on, että asiakkaan osallisuuteen kiinnitetään huomiota, se otetaan vakavasti ja työntekijän ja asiakkaan välinen yhteistyö on aitoa.  

VamO-hankkeen-loppuraportti.png

Raportti on ladattavissa luettavaksi täältä (linkki avautuu uuteen ikkunaan Lapin yliopiston sivustolle): https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63745

VamO -hankkeen verkkosivut (linkki avautuu uuteen ikkunaan Lapin yliopiston sivustolle): https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/VamO-hanke

Lisätietoa

Lisätietoa VamO-hankkeesta voit kysyä myös suoraan Etevan kehittäjä-sosiaalityöntekijältä:
Katariina Kontu
katariina.kontu@eteva.fi
p. 040 304 7924

Arkisto